ร่วมงานกับเรา

ทีวีบูรพา รับสมัครกลุ่มคนเลือดใหม่-ไฟแรง เพื่อสร้างสรรค์
รายการสารคดีคุณภาพทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง ดังนี้

เจ้าหน้าที่เทคนิคพิเศษ1 ตำแหน่ง

1. เพศชาย
2. การศึกษา ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี
3. อายุ ไม่จำกัด
4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านเทคนิคไม่ต่ำกว่า 3 ปี
5. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการจัดแสง - เสียง
6. มีความรู้ ความเข้าใจระบบภาพ LED
7. มีประสบการณ์ การาจัดอีเว้นท์, คอนเสิร์ต, สัมมนา
8. มี connection กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานเทคนิค
9. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

SALE MARKETING1 ตำแหน่ง

• เพศชาย หรือ หญิง
• อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิปริญญาตรี
• รับทั้งแบบเป็นทีม และรายบุคคล
• มีประสบการณ์ในงานด้านงานขายโฆษณาโทรทัศน์อย่างน้อย 3 ปี
• มีประสบการณ์ในงานด้านงานขายโฆษณาโทรทัศน์ / ขายโครงการ / ขายงานราชการ / Event จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
• มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
• มีไหวพริบ มนุษยสัมพันธ์ดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
• มีทัศนคติที่ดีต่องานขายโฆษณาโทรทัศน์
• มีรถยนต์เป็นของตัวเอง