ร่วมงานกับเรา

ทีวีบูรพา และ บ้านบันดาลใจ รับสมัครกลุ่มคนเลือดใหม่-ไฟแรง เพื่อสร้างสรรค์
รายการสารคดีคุณภาพทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง ดังนี้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี - การเงิน1 ตำแหน่ง

- เพศหญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อง 1-3 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี โปรแกรมทางบัญชีและมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ดี
- หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชี Express จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุง1 ตำแหน่ง

- เพศชาย 
- อายุ 30-40 ปี
- วุฒิประกาศนียบัติวิชาชีพ(ปวช.) หรือ ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านซ่อมบำรุง
- มีทัศนคติที่ดีต่องานช่าง
- มีประสบการณ์ทางด้านช่างซ่อมไฟฟ้า ประปา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


Art Director1 ตำแหน่ง

• วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
• อายุไม่เกิน 35 ปี
• มีประสบการณ์ด้านGraphic Designer ไม่ต่ำกว่า 3 ปี   
   สามารถคิดและออกแบบงานกราฟิกได้เป็นอย่างดี
• สามารถวาง Art Direction ฉากรายการ และงาน EVENT 
   ได้เป็นอย่างดี
• มีความชำนาญในการทำโปรแกรม Photoshop, Illustator
• มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
• ทำงานเป็นทีมได้ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความอดทนสูง