ร่วมงานกับเรา

ทีวีบูรพา รับสมัครกลุ่มคนเลือดใหม่-ไฟแรง เพื่อสร้างสรรค์
รายการสารคดีคุณภาพทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง ดังนี้

Digital Marketing1 ตำแหน่ง

Digital Marketing
-  เพศ ชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตร์,มัลดิมีเดีย  วารสารศาสตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่มีความ Creative ในตัว
 - มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ e-commerce, Facebook Ads, Google Ads, Content marketing
- มีความคิดสร้างสรรค์แบบมีตรรกะ เป็นระบบ มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล
- มีทัศนคติดี ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง และทำงานเป็นทีมได้
- ชอบเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง เรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
- มีทักษะในการเจรจา
- มีลักษณะในการทำงานเป็นทีมที่ดี  
- มีความสามารถในการสื่อสารและนำเสนอได้ดี เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน
- หากมีคอนเน็คชั่นกับ Partner เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


Digital Creative1 ตำแหน่ง

Digital Creative
-  เพศ ชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตร์,มัลดิมีเดีย หรื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะ ความสามารถ ในการถ่ายภาพ ตัดต่อวิดีโอ คลิปสั้น ไวรัลวิดีโอ  เพื่อนำเสนอสู่ลูกค้าทาง Social Media
- ใช้งาน Social Network ต่างๆ ได้ดี เช่น Instagram / Facebook / Line@ / Youtube
 - มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ e-commerce, Facebook Ads, Google Ads, Content marketing
- คุ้นเคยกับเครื่องมือวิเคราะห์เช่น Google Analytics และเครื่องมือของผู้ดูแลเว็บ, Facebook analytic
- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆได้ เช่น Photoshop / Illustrator / Graphic / Adobe Premiere / Word / Excel ได้ดี


เจ้าหน้าที่ตัดต่อ(Editor)2 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ตัดต่อ(Editor)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-  เพศ ชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตร์,มัลดิมีเดีย หรื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะ ความสามารถ ในการผลิตสื่อรายการในรูปแบบออนแอร์ ,ออนไลน์ ,คลิปสั้น,ไวรอลวีดีโอ ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด
- มีความคิดสร้างสรรค์  ขยันอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีวินัย
- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere pro , Adobe After Effects, Adobe Photoshop