ร่วมงานกับเรา

ทีวีบูรพา รับสมัครกลุ่มคนเลือดใหม่-ไฟแรง เพื่อสร้างสรรค์
รายการสารคดีคุณภาพทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง ดังนี้

ประสานงาน (Coordinator)2 ตำแหน่ง

• เพศ หญิง
• อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการจัดการประสานงานโทรทัศน์ 1-3 ปี
• สามารถจัดการ และควบคุมด้านงบประมาณได้อย่างมีระบบ
• มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจง่าย
• มีภาวะผู้นำ มีความกระตือรือร้น
• มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตโทรทัศน์
• มีความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

Content Creator2 ตำแหน่ง

• เพศชาย - หญิง
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft , Photoshop , Illustrator , Premiere pro
• มีใจรักงาน Online, Social Media Internet
• มีความคิดสร้างสรรค์ เขียน Content ได้
• (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

SALE MARKETING1 ตำแหน่ง

• เพศชาย หรือ หญิง
• อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิปริญญาตรี
• รับทั้งแบบเป็นทีม และรายบุคคล
• มีประสบการณ์ในงานด้านงานขายโฆษณาโทรทัศน์อย่างน้อย 3 ปี
• มีประสบการณ์ในงานด้านงานขายโฆษณาโทรทัศน์ / ขายโครงการ / ขายงานราชการ / Event จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
• มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
• มีไหวพริบ มนุษยสัมพันธ์ดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
• มีทัศนคติที่ดีต่องานขายโฆษณาโทรทัศน์
• มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

Graphic Design1 ตำแหน่ง

• เพศชาย - หญิง
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
• อายุไม่เกิน 35 ปี
• มีประสบการณ์การทำงาน หรือไม่มีก็ได้ (ถ้ามีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถใช้โปรแกรม Photoshop , Illustrator , After Effect , Indesign

พนักงานขับรถผู้บริหาร1 ตำแหน่ง

• เพศชาย
• อายุ 25-40 ปี
• วุฒิการศึกษา ม. 6
• มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารไม่ต่ำกว่า 2 ปี
• บุคลิกภาพดี มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน
• มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์
• สามารถออกต่างจังหวัดได้
• ไม่ดื่มเหล้า/ไม่สูบบุหรี่
• รู้เส้นทางต่างจังหวัด และ กรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
• มีภูมิลำเนาพักอาศัย เขตสวนหลวง อ่อนนุช พัฒนาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ