ร่วมงานกับเรา

ทีวีบูรพา รับสมัครกลุ่มคนเลือดใหม่-ไฟแรง เพื่อสร้างสรรค์
รายการสารคดีคุณภาพทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง ดังนี้

PRODUCER รายการสัตว์ป่า1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 3-5 ปี
- มีความสนใจเรื่องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสนใจเรื่องสัตว์ป่า
- มีประสบการณ์ในการเขียนบทโทรทัศน์ เขียนบทสารคดี ทำสคริปได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ทุกขั้นตอน
- บุคลิกภาพดี , พูดจาฉะฉาน , มีไหวพริบดี , แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
- มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านสื่อสารมวลชน สามารถบริหารงบประมาณการผลิตได้เป็นอย่างดี
- มีภาวะผู้นำสูง
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
- สามารถในการพูด อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

CREATIVE รายการสัตว์ป่า1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย – หญิง 
- อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี 
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์ในการเขียนบทโทรทัศน์, ควบคุมการผลิตรายการ, ควบคุมการตัดต่อรายการโทรทัศน์ 
- มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ทุกขั้นตอน      
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานทางด้านสื่อสารมวลชน        
- สามารถบริหารงบประมาณการผลิตได้เป็นอย่างดี   
- มีความสามารถในการ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้


CREATIVE EVENT1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย - หญิง
- อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงาน Creative Event ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- มีความรู้เรื่องการออกแบบ และ Production
- สามารถควบคุมงบประมาณได้
- มีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดเป็นเยี่ยม
- มีความคิดสร้างสรรค์สูง แปลกใหม่ โดดเด่น และแตกต่าง รวมถึงสามารถวางแผนรูปแบบงานอีเว้นท์ได้อย่างน่าสนใจ
- สามารถทำ Presentation เสนอลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
- มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
- มีความรู้เรื่องโปรแกรม Word, Exel, Power Point, Photo shop
- สามารถทำงานล่วงเวลา และออกต่างจังหวัดได้

เจ้าหน้าที่เทคนิคพิเศษ1 ตำแหน่ง

1. เพศชาย
2. การศึกษา ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี
3. อายุ ไม่จำกัด
4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านเทคนิคไม่ต่ำกว่า 3 ปี
5. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการจัดแสง - เสียง
6. มีความรู้ ความเข้าใจระบบภาพ LED
7. มีประสบการณ์ การจัดอีเว้นท์, คอนเสิร์ต, สัมมนา
8. มี connection กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานเทคนิค
9. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้