ร่วมงานกับเรา

ทีวีบูรพา รับสมัครกลุ่มคนเลือดใหม่-ไฟแรง เพื่อสร้างสรรค์
รายการสารคดีคุณภาพทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง ดังนี้

พนักงานขับรถผู้บริหาร1 ตำแหน่ง

- เพศชาย
- อายุ 25-40 ปี
- วุฒิการศึกษา ม. 6
- มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- บุคลิกภาพดี มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน
- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์
- สามารถออกต่างจังหวัดได้
- ไม่ดื่มเหล้า
- ไม่สูบบุหรี่
- รู้เส้นทางต่างจังหวัด และ กรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
- มีภูมิลำเนาพักอาศัย เขตสวนหลวง อ่อนนุช พัฒนาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างภาพวีดีโอ1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย - หญิง
- อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพสารคดี
- สามารถออกต่างจังหวัดได้

SALE MARKETING1 ตำแหน่ง

- เพศชาย หรือ หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี
- รับทั้งแบบเป็นทีม และรายบุคคล
- มีประสบการณ์ในงานด้านงานขายโฆษณาโทรทัศน์อย่างน้อย 3 ปี
- มีประสบการณ์ในงานด้านงานขายโฆษณาโทรทัศน์ / ขายโครงการ / ขายงานราชการ / Event จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
- มีไหวพริบ มนุษยสัมพันธ์ดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
- มีทัศนคติที่ดีต่องานขายโฆษณาโทรทัศน์
- มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

PRODUCER1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย/หญิง
- อายุไม่เกิน 30 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 3-5 ปี
- บุคคลิกภาพดี , พูดจาฉะฉาน , มีไหวพริบดี , แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
- มีประสบการณ์ในการเขียนบทโทรทัศน์ เขียนบทสารคดี ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ทุกขั้นตอน
- มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านสื่อสารมวลชน สามารถบริหารงบประมาณการผลิตได้เป็นอย่างดี
- มีภาวะผู้นำสูง
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
- มีความสามารถในการพูด อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

Creative1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย – หญิง 
- อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี 
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์ในการเขียนบทโทรทัศน์, ควบคุมการผลิตรายการ, ควบคุมการตัดต่อรายการโทรทัศน์ 
- มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ทุกขั้นตอน      
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานทางด้านสื่อสารมวลชน        
- สามารถบริหารงบประมาณการผลิตได้เป็นอย่างดี   
- มีความสามารถในการ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้


Creative Marketing1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ ไม่จำกัด
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
- มีความรู้ด้านการตลาด การขายงาน
- มีความคิดสร้างสรรค์
- ความรู้ด้านการผลิตรายการเป็นอย่างดี