ชณัฐ วุฒิวิกัยการ (ก้อง)


เกิด 25 ธันวาคม (2526)
ป.ตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
Certificate of Digital filmmaking,
New York University
 
 
ผลงานที่ผ่านมา 
-พิธีกรรายการ กบนอกกะลา
-พิธีกรรายการ กระบี่มือหนึ่ง
 
 
ปัจจุบัน โปรดิวเซอร์ และพิธีกร รายการหลงเทศกาลโลก