ศิริพล ศิรินินาทกุล (พล)

เกิดเมื่อ 30 กันยายน 2526

จบปริญญาตรี สาขา โฆษณาเเละภาพยนตร์  จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในปี 2005
เเละ Associate Degree in Art of Performance (Vocals) from Musicians Institute (M.I.), Hollywood California in 2012.

ประสบการณ์พิธีกร 

รากการ โอไอซี  Gmm Tv(2002-2009)

รายการ กบนอกกะลา (2013-ปัจจุบัน)

รากการ หลงเทศกาลโลก (2015-ปัจจุบัน)

รายการ ฅนค้นฅน  ตอน เจ๋-โอ๋ นักเดินทางบนอานมอเตอร์ไซค์ (2014)