NEWS ข่าวและกิจกรรม

คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 9 ลงพื้นที่มอบรางวัลคนไทยหัวใจสีเขียวแด่ พระอาจารย์เยื้อน ขนฺติพโล พระผู้ทำหนัาที่รักษาธรรมะ และธรรมชาติ บนพื้นที่ป่าเกือบสองหมื่นไร่ด้วยกุศโลบายแห่งธรรม

5,616 views : 24 ตุลาคม 2560