กิจกรรมอบรม โครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

กิจกรรมอบรม โครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

388 views
 

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559  ได้มีการจัดกิจกรรมอบรม โครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน ระดับภูมิภาค
ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   มีคุณครูให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวน 125 ท่าน

โดยมี  คุณอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษา บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)
กล่าวต้อนรับคุณครู และกล่าวเปิดงาน
กิจกรรมอบรม โครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน โครงการที่เปิดโอกาสให้ครูไทยในระดับประถมศึกษา ได้มาร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจร่วมกัน กิจกรรมช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยวงเสวนาวงแรก ในหัวข้อ แรงบันดาลใจจากครูต้นแบบ
เมื่อต้องจัดการศึกษาในความแตกต่าง ทั้งพื้นที่ ทรัพยากร และบริบทสังคม คุณครูทั้ง 3 ท่าน จะมีวิธีจัดการเรียนการสอนอย่างไร?
คุณครูกาญจนา จองเดิม (ซ้าย) ครูภาษาไทยจากโรงเรียนบ้านนาประดู่  จังหวัดปัตตานี ครูต้นแบบ โครงการบีเจซีฯ ปี 2558
คุณครูฟารีละห์ เจะโซะ (ที่สองจากซ้าย) ครูภาษาไทยจากโรงเรียนบ้านป่าม่วง จังหวัดปัตตานี ครูต้นแบบ โครงการบีเจซีฯ ปี 2557
คุณครูธีระยุทธ เสนาทับ (ที่สามจากซ้าย) ครูพละศึกษาโรงเรียนบ้านปากเหมือง จังหวัดพัทลุง ครูต้นแบบโครงการบีเจซีฯ ปี 2557


 

วงเสวนาวงที่สอง ในหัวข้อ การศึกษาไทย ใครช่วยได้
ร่วมวงเสวนาโดย คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ(กลาง) ครูการศึกษาทางเลือกโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา  และเลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือก
และป้ามล ทิชา ณ นคร (ซ้าย) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก 
ผู้ดำเนินการเสวนา โป๊ป สุขสันต์ กมลสันติโรจน์ (ขวา) คนเดินเรื่องรายการคนค้นฅน
ต่อด้วยวงเสวนาวงที่สามที่มีพี่เช็ค สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ประธานกรรมการ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และคนเดินเรื่องรายการคนค้นฅน
มาชวนคุณครูร่วมพูดคุยในหัวข้อ  
การศึกษาและการเรียนรู้ กับครูผู้จุดตะเกียงในความมืดปิดท้ายกิจกรรมอบรม ในวันนี้กับเรื่องราวแรงบันดาลใจในอาชีพครู จากอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ นักปรัชญา และนักวิชาการอิสระโครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน ระดับภูมิภาค ประจำปี 2559 ทั้ง 4 ภาค ได้จบลงแล้ว หลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงของการเฟ้นหาครูต้นแบบในโครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน ประจำปี 2559 ซึ่งทางโครงการได้เปิดโอกาสให้คุณครูที่สอนในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ นำเสนอเกียรติประวัติผลงานของคุณครู เพื่อพิจารณารับรางวัล หรือส่งชื่อคุณครูในดวงใจที่ตนเองต้องการเชิดชู ตามเงื่อนไขของโครงการ...คณะกรรมการจะทำการพิจารณา และคัดเลือกครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน และเกื้อกูลต่อสังคมที่อยู่รอบข้าง  เพื่อรับรางวัลเกียรติยศ จำนวน 10 ท่าน พร้อมการเผยแพร่ประวัติ ผลงาน และคุณความดีที่ครูได้สร้างไว้ให้ปรากฎแก่สาธารณะเพื่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจต่อคนรุ่นใหม่ และเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น นำไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เกื้อกูลต่อกัน และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยและร่วมกันยกย่องเชิดชูให้กำลังใจครูผู้นั้น


คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร
 

ข่าวอื่นๆ