โครงการ ฅ.คน เพื่อคนไกล รอคนอาสา ร่วมส่งต่อเรื่องราวดีๆ

โครงการ ฅ.คน เพื่อคนไกล

340 views
โครงการ ฅ.คน เพื่อคนไกล โดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆไปยังกลุ่มคนอื่นๆในสังคม
ผ่านนิตยสาร ฅ.คน ซึ่งโครงการนี้ต้องการคนอาสา
ให้ช่วยพาหนังสือไปถึงมือผู้ห่างไกลหรือคนที่ต้องการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ                ล่าสุดมีผู้อาสานำหนังสือ ฅ.คน ออกเดินทางไปยังที่สถานที่ต่างๆแล้วหลายแห่ง
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อุทยานแห่งชาติ หรือแม้กระทั่งเรือนจำ
                ซึ่งจุดประสงค์ของหนังสือ ฅ.คนที่ถูกอาสมัครนำไปบริจาคแต่ละที่นั้น
ก็เพื่อที่จะต้องการไปข้อคิด ไปมีคุณค่า ไปสร้างแรงบันดาลใจ และไปให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกคน
เพราะการที่เราได้อ่านหนังสือดีๆสักเล่ม แล้วนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็น
ก็สามารถเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตเราได้จริงๆ
                สำหรับคนที่สนใจจะเป็นอาสาสมัครนำพานิตยสาร ฅ.คน ไปส่งมอบให้กับคนไกล
สามารถติดต่อเข้ามาที่ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด โทร.02-158-6122 ต่อ 401-403
หรือทางเฟสบุ๊ค คนค้นฅน

 

ข่าวอื่นๆ