ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน รำลึก 26 ปี สืบ นาคะเสถียร วันที่ 9 - 11 กันยายน 2559 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สืบ นาคะเสถียร

735 views
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน
จากป่าสู่เมือง : บทเรียนอพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลาน (รำลึก 26 ปี สืบ นาคะเสถียร)
ในระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2559 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 
 
วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559  
10.00 - 13.00 น. ชมสารคดีจากรายการธรรมชาติมาหานคร
  ตอน แสงเทียนที่ไม่เคยดับ
  ตอน กระเทาะชีวิตผู้พิทักษ์ป่า
  ตอน คนต้นทะเล 1 - 2
  ตอน หัวใจแด่นกเงือก 1 - 2
13.00 - 13.30 น. ดนตรี โดยนักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต
13.30 - 17.00 น. Talk หัวข้อ แรงบันดาลใจกับงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย
  - คุณภาคภูมิ ประทุมเจริญ
  - คุณภาคภูมิ วงศ์ภูมิ
  - คุณ
  - คุณทรงกลด บางยี่ขัน
  - คุณจุลพร นันทพานิช
  - คุณวิภาวี คุณาวิชยานนท์
17.00 - 18.00 น. Talk คน กับ นกเงือก ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลต่อกัน โดย
  ศ.ดร.พิไล พูลสวัสดิ์
18.00 - 18.10 น พิธีมอบรางวัลนักอนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2559
18.10 - 18.30 น. ประมูลภาพนกเงือก มอบรายได้แก่ มูลนิธิวิจัยนกเงือก
.  
วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2559  
10.00 - 13.00 น. ชมภาพยนตร์เรื่อง Medecine Man (หมอยาผู้ยิ่งใหญ่)
  กับ คุณศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
13.30 - 15.00 น. บรรยาย เขาสก - คลองแสง เรื่องราวหลังวันมีเขื่อน โดย
  - คุณสมหญิง ทวีกร
  - Mr.Greg Irving
15.00 - 15.30 น. วิพากษ์ EIA โครงการขนาดใหญ่กับผลกระทบที่มีต่อป่า โดย
  คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ
15.30 - 16.00 น. ดนตรี วงเจริญกรุง และหว่อง คาราวาน
16.00 - 17.00 น. ชมสารคดี ส่องโลก ตอน ภารกิจที่ล้มเหลว
17.00 - 18.00 น. เสวนา บทเรียนการอพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลาน โดย
  - คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
  - คุณอดิศักดิ์ จันทวิชานุวงศ์ - คุณตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง
18.00 - 19.00 น. ดนตรี มาโนช พุฒตาล
.  
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559  
11.00 - 13.00 น. ชมสารคดีจากรายการธรรมชาติมาหานคร
  ตอน ปะการัง ทำไมต้องอนุรักษ์
  ตอน ภารกิจ เพื่อปะการัง
  ตอน อุทยานแห่งชาติทางทะเล วิกฤตที่ต้องแก้
  ตอน ปฏิรูปพลังงาน ทิศทางประเทศไทย
  ตอน ชายหาดที่ไม่เหลือ
13.00 - 13.30 น. ดนตรี เดช อัสดง
13.30 - 14.00 น. เปิดตัวหนังสือ 2 ปี ธรรมชาติมาหานคร
14.00 - 14.40 น. ดนตรี คาวบอย
14.40 - 15.30 น. รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย ช่วงที่ 1
  สถานการณ์ปะการังฟอกขาว โดย ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
  สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง โดย คุณศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
15.30 - 16.10 น. ดนตรี บอย Imagine
16.10 - 17.00 น. รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย ช่วงที่ 2
  สถานการณ์การสร้างฝายในป่าอนุรักษ์ โดย ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์
  สถานการณ์ปลูกป่า โดย นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนวนิช
17.00 - 17.30 น. รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย ประจำปี 2559 โดย อรยุพา สังขะมาน
17.30 - 18.10 น. ดนตรี วงเยนา
18.10 - 19.00 น. ดนตรี รัสมี เวระนะ

ข่าวอื่นๆ