ข่าวประชาสัมพันธ์ ไปยังท่านที่ป่วยโรคมะเร็ง และโรคไตเสื่อม โดย นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ร่วมกับ มูลนิธิเวลเนสแคร์

ประชาสัมพันธ์

1,188 views
ข่าวประชาสัมพันธ์

ไปยังท่านที่ป่วยโรคมะเร็งและโรคไตเสื่อม


----------------------------------------------------------------

เนื่องจาก นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติบำบัด

ร่วมกับ มูลนิธิเวลเนสแคร์ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยไตเสื่อม

ได้จัดการฝึกอบรม ให้ความรู้กับผู้ป่วย หรือผู้ที่สนใจ

โดยคุณหมอจะแนะนำหลักปฏิบัติง่ายๆ และได้ผลซึ่งนำมาจากประสบการณ์จริง




พร้อมทั้งเปิดตัวหนังสือ เล่ม 


"พิชิตมะเร็ง , ฟื้นฟูไต , ด้วยพลังธรรมชาติ" 

 ------------------------------------------------------------------

วันและเวลา : 25 กันยายน 2559 งานเริ่ม 12.00-17.00 น.

สถานที่จัดงาน : ณ ที่ทำการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์             
        
ซอยศูนย์วิจัย 3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (ปากซอย รพ.กรุงเทพ)

 
ติดต่อสอบถาม หรือ จองเข้าร่วมงานได้ที่ 035-950688

ข่าวอื่นๆ