กลุ่มเพื่อนโรงพยาบาลอุ้มผาง ขอรับบริจาคยาเหลือใช้

กลุ่มเพื่อนโรงพยาบาลอุ้มผาง โดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และมูลนิธิทีวีบูรพา ขอรับบริจาคยาเหลือใช้

8,148 views


++ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการรับบริจาคยา ดังนี้ค่ะ++

1.รับยา *ทุกประเภท* ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

2.ส่งยาไปที่รพ.อุ้มผางโดยต
รงที่อยู่จัดส่งอยู่ในแผ่นประชาสัมพันธ์

3.ถ้าใครอยู่ใกล้ บ.ทีวีบูรพา จก. แล้วอยากที่จะมาส่งเองที่บร
ิษัท สามารถมาได้ค่ะ ที่อยู่บริษัทอยู่ในแผ่นประชาสัมพันธ์ค่ะ

4.ยาน้ำที่เปิดใช้แล้วขอไม่
รับค่ะ

5.ยาที่ต้องใช้แล้วมีการสัม
ผัสทางผิวหนังที่เปิดใช้แล้วไม่รับค่ะ เช่น ยาแดง ทิงเจอร์ ยาหยอดตา ยาทาแก้ร้อนในในปาก ยาพ่น ฯลฯ

6.กรณีมียาน้ำที่ยังไม่เปิด
ใช้แล้วจะส่งมา กรุณาห่อหุ้มกันกระแทกอย่างดีเพื่อป้องกันแตก หลังห่อกันกระแทกทดสอบโดยลองเคาะเบาๆที่พื้นถ้ามีเสียงก๊อกๆแก๊กๆ คือเสียงขวดกระทบพื้นแสดงว่ายังห่อไม่หนาพอค่ะ โอกาสแตกมีสูง

7.ยาที่ต้องแช่เย็นตลอดเวลา
ขออนุญาติไม่รับค่ะ

8.concept ของโรงพยาบาลกับโคร
งการขอรับบริจาคยา ทางโรงพยาบาลเน้นที่ยาเหลือใช้ค่ะ ไม่อยากรบกวนให้ไปซื้อห

9.ก่อนส่งยารบกวนช่วยตรวจสอ
บวันหมดอายุก่อนนะคะ เพื่อช่วยแบ่งเบาการทำงานของเภสัชกรเบื้องต้น

10.ยาทุกตัวก่อนจ่ายให้ผู้ป่
่วย จะมีเภสัชกรคัดแยกยาค่ะ
 
ติดตามข่าวสารได้ทาง Fanpage กลุ่มเพื่อนโรงพยาบาลอุ้มผาง

ข่าวอื่นๆ