ผู้บริหารทีวีบูรพาเข้าร่วมแสดงความยินดี อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวทีวีบูรพา

571 views
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา 
คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ประธานบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

(ที่สองจากซ้าย) คุณเลิศลักษณ์ ธรรมวุฒิ รองประธานกรรมการ บ.ทีวีบูรพา จก.

(ที่สองจากขวา) คุณชนวัฒน์ วาจานนท์ กรรมการผู้จัดการ บ.ทีวีบูรพา จก.

(ซ้ายสุด) คุณกฤษณพล พงศ์ธนาวรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บ.ทีวีบูรพา จก.
(ขวาสุด)คุณอุ่นเรือน ศิริมุขอาคม รองกรรมการผู้จัดการ บ.ทีวีบูรพา จก.

 

เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคุณสากล ฐินะกุล 
เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ในตำแหน่งอธิบดีกรมส่
งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ข่าวอื่นๆ