มูลนิธิเวลเนสแคร์ จัดอบรมให้ความรู้ กับผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยไตเสื่อม หรือผู้ที่สนใจ ฟรี

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยไตเสื่อม หรือผู้ที่สนใจ ครั้งที่ 2

838 views
มูลนิธิเวลเนสแคร์ เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยไตเสื่อม โดย นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติบำบัด  ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยไตเสื่อม หรือผู้ที่สนใจ ครั้งที่ 2 โดยคุณหมอจะแนะนำหลักปฏิบัติง่ายๆ และได้ผล ซึ่งนำมาจากประสบการณ์จริง จากการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยไตเสื่อมจำนวนมากลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นๆ