ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว “ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ”

งานแถลงข่าว “ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ”

277 views
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๕๙ 
นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าว
การจัดโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero waste เฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา ๘๙ ชุมชน ปี ๒๕๕๙
โดยชุมชนที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๗ แล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น ในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

ข่าวอื่นๆ