ประกาศผลแล้ว !! การประกวด สิ่งประดิษฐ์ หัวข้อ "เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน ROAD SAFETY"

GO FURTHER INNOVATOR SCHOLASHIP 2016

486 views
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 
ณ ห้องราชพฤกษ์ บอลรูม อาคารสปอร์ต คลับเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์
คุณ ศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย  
เป็นประธานการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานและตัดสินผลงาน
โครงการ GO FURTHER INNOVATOR SCHOLASHIP 2016
การประกวด สิ่งประดิษฐ์ หัวข้อ "เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน  ROAD SAFETY"  
            ทั้งนี้ ฟอร์ด ประเทศไทย และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ PDA  
เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ได้ส่งผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม จากการเรียนรู้  ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์
ชิงรางวัลทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน  รวม 670,000 บาท
ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา 100,000 บาท จำนวน 1 ทุน
และ รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 30,000 บาท จำนวน 19 ทุน
พร้อมให้ทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน
เพื่อเกิดเป็นนวัตกรรมนำไปสู่การต่อยอดเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์หรืองานวิจัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในลำดับต่อไป
ในงาน มีคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมตัดสิน  3 ท่าน คือ
- นายสนิท สุวรรณศร ผู้บริหารสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และ ประธานมูลนิธิร่วมพัฒนา ชนบทไทย-อาเซียน
- รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คุณคมสัน นันทจิต นักแสดง และพิธีกรรายการโทรทัศน์ ตัวแทนจากบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
 
โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี จังหวัดเชียงใหม่
จากผลงาน  "เครื่องแจ้งเตือนปริมาณ คาร์บอนมอนอกไซด์ และแอลกอฮอล์ ในรถยนต์”

รับทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท โล่รางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร
โดยน้องๆ ทั้ง 19 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย รับทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท ใบประกาศนียบัตร

 

ข่าวอื่นๆ