ประกาศ เปลี่ยนแปลงชื่อ และเครื่องหมายของมูลนิธิทีวีบูรพา

มูลนิธิทีวีบูรพา แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ และเครื่องหมายของมูลนิธิ

393 views

มูลนิธิทีวีบูรพา ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่เป็น   มูลนิธิเพื่อนบูรพา ย่อว่า ม.พ.พ.
เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า PUEAN BURABHA FOUNDATION ย่อว่า PBP F.


ทั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายของมูลนิธิใหม่มีลักษณะเป็นรูป 'ต้นโพธิ์'
มีความหมายว่า การเกื้อกูลแบ่งปันความร่มเย็นเป็นสุขแก่สรรพชีวิต และเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่แผ่นดิน


มีผลนับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไปติดต่อมูลนิธิโทร 0-2158-6122 ต่อ 401-402 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.)

ข่าวอื่นๆ