บิ๊กซี ห้างคนไทยหัวใจคือลูกค้า ส่งมอบหัวใจใหม่ให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี

บิ๊กซี ห้างคนไทยหัวใจคือลูกค้า มอบเงินกว่า 10 ล้านบาท ให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ในโครงการ "บิ๊กซี ส่งมอบดวงใจให้น้อง" สนับสนุนการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจให้กับเด็กไทย

415 views
เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 บริษัท บิ๊กซี ห้างคนไทยหัวใจคือลูกค้า ห้างค้าปลีกคนไทยในกลุ่มบริษัทบีเจซี มอบเงินกว่า 10 ล้านบาท ให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ในโครงการ "บิ๊กซี ส่งมอบดวงใจให้น้อง" สนับสนุนการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจให้กับเด็กไทย 

 
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ "ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า" ครบ 23 ปี ในปี 2559 ทางบิ๊กซี จึงได้ประสานพลังความร่วมมือกับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมดำเนินโครงการ "บิ๊กซี ส่งมอบดวงใจให้น้อง" ระดมทุนสนับสนุนการผ่าตัดโรคหัวใจให้กับเด็กไทยผ่านโครงการ "ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 1,800 ราย เพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

โครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม - 5 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งรูปแบบกิจกรรมได้เชิญชวนลูกค้าผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาจับจ่ายใช้สอยในบิ๊กซีฯ ทั่วประเทศ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน โดยสามารถระดมทุน พร้อมทั้งบิ๊กซีสนับสนุนอีก 1 เท่า ของเงินที่ประชาชนบริจาค รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 10,951,095.50 บาท ( สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ประธานมูลนิธิ เด็กโรคหัวใจฯ กล่าวว่า มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2524 โดยการรวมตัวของผู้มีจิตศรัทธา และในปี พ.ศ.2527 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทรงพระกรุณารับไว้ในพระอุปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่จำเป็นต้องเดินทางไปรับการรักษาในโรงพยาบาลใหญ่ๆ รวมถึงนำคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจเด็กและศัลยแพทย์ไปตรวจเด็กตามชนบทห่างไกล และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคหัวใจในเด็ก การให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับโรคหัวใจในเด็ก

ในประเทศไทยยังมีปัญหาในการดูแลรักษาเด็กโรคหัวใจ เนื่องจากการขาดบุคลากรทางการแพทย์ และในจำนวนเด็กแรกเกิดที่มีความผิดปกติด้านหัวใจกว่า 8,000 คนต่อปีนั้น กว่าครึ่งหนึ่ง หรือกว่า 4,000 คนต่อปี ต้องได้รับการผ่าตัด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน หรืออยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล ทำให้ขาดโอกาสในการรักษา และยังไม่สามารถเข้าถึงการผ่าตัดหัวใจได้ทั่วถึง 


............................

"ถึงบางครั้งใจเราจะเต้นช้าไปบ้าง...เร็วไปบ้าง
แต่มันก็ยังอยู่กับเรา แสดงว่าเรายังมีความหวัง"


น้องตั๊ก อธิศรี สงเคราะห์


............................
 

 

ข่าวอื่นๆ