ภาคใต้วิกฤติ!! ทีวีบูรพา ชวนแฟนรายการส่งความช่วยเหลือสู่พี่น้องภาคใต้

โครงการ 1ต่อ1 โดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

333 views 
[ ระยะแรก ] ความช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

ทีวีบูรพาจะเป็นศูนย์กลางในการแจ้งข่าวสารประสานความช่วยเหลือระหว่างผู้ชมทุกท่าน และเครือข่ายผู้ประสบภัย รวมถึงรับ และจัดส่งสิ่งของไปสู่พื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนผ่านความช่วยเหลือในช่องทางดังต่อไปนี้ 

1.บริจาคทุนทรัพย์ผ่านบัญชีออมทรัพย์ 
ชื่อบัญชี มูลนิธิทีวีบูรพา
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว เลขที่บัญชี 224-252919-7
(มูลนิธิทีวีบูรพา เปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิเพื่อนทีวีบูรพา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 สำหรับชื่อบัญชีธนาคารขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยน ท่านที่โอนเงินยังสามารถโอนเข้าชื่อบัญชีเดิม และเลขบัญชีเดิมได้ตามปกติค่ะ)

2.บริจาคสิ่งของจำเป็น เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค นมผงสำหรับเด็ก ฯลฯ 
โดยการแจ้งข่าวสารความต้องการและความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ที่ประสบภัย
.......

[ ระยะที่สอง ] เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลดในโครงการ 1ต่อ1 เพื่อผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

หลังจากน้ำลดทีมงานจะลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหาย และพิจารณาความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยตั้งแต่รายบุคคล,ครอบครัว ,ชุมชนและสถานที่ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ เช่น วัดโรงเรียน เป็นต้น และจะประกาศหาเจ้าภาพในการร่วมช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยในรูปแบบดังต่อไปนี้

1.รับสมัครเจ้าภาพด้านทุนทรัพย์ (ทั้งในนามหน่วยงาน, องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนหรือเจ้าภาพรายบุคคล) เพื่อใช้เป็นทุนในการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เช่นในการซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือนสถานที่สาธารณะประโยชน์ที่เสียหาย และสร้างอาชีพให้กับครอบครัว

2.รับสมัครอาสาสมัครด้านแรงงาน และทักษะเฉพาะทาง เช่น งานช่างในด้านต่างๆ ,ชมรมค่ายอาสา ,อาสาสมัครในการขนส่งและพาหนะฯลฯ

.................

สอบถามรายละเอียด บริจาคสิ่งของ ร่วมเป็นเจ้าภาพ หรือร่วมเป็นอาสาสมัคร ได้ที่
บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
เลขที่ 246/8 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 
โทร.0-2158-6122 ต่อ 401-402 คุณบงกช,คุณส้ม,คุณฐา 
หรือผ่านทาง inbox แฟนเพจ 1ต่อ1

ข่าวอื่นๆ