เครือข่ายอนาคตไทย เสนอ การรณรงค์ "อย่าให้ใครว่าไทยไม่ออม"ผ่านปฏิทิน และแอปพลิเคชัน คิดดี..มีตังค์

เครือข่ายอนาคตไทย

1,505 views

เครือข่ายอนาคตไทยภูมิใจนำเสนอประดิษฐกรรม เพื่อการรณรงค์
"อย่าให้ใครว่าไทยไม่ออม"
เปิด 2 ช่องทาง ให้คนไทยได้สนุกกับการออม ผ่านปฏิทิน และ แอปพลิเคชัน คิดดี..มีตังค์
 

 

#เครือข่ายอนาคตไทย
#คิดดีมีตังค์
#อย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อ
#อย่าให้ใครว่าไทยไม่ออม
#ปฏิทินคิดดีมีตังค์
#แอปพลิเคชันคิดดีมีตังค์

ข่าวอื่นๆ