กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมปลุกพลังคนไทยให้ความสำคัญกับธรรมชาติเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด : Connecting People To Nature และ คำขวัญ : I’m With Nature (ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ)

4,131 views
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กำหนดจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2560 
ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.

 
นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่องค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN) กำหนดให้วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นการกระตุ้นสร้างความตื่นตัวต่อวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP ) ขึ้น มีการทำข้อตกลงร่วมกันของรัฐบาลนานาประเทศที่เข้าร่วมประชุมสหประชาชาติว่าด้วย เรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ Comference on the Human Environment เมื่อวันที่ 4 – 16 มิถุนายน 2515 ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพื่อระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งในปี 2560 นี้ ทางโครงการฯ ได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกว่า “Connecting People To Nature” โดยมีสโลแกนหรือคำขวัญคือ “I’m With Nature (ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ)” เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ต้องร่วมกันดูแลรักษาไว้ ให้ความสำคัญกับคุณค่าของธรรมชาติ สร้างความเข้าใจและแสดงเจตนารมณ์ที่จะช่วยปกป้องรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันทั่วโลก

นายสากล ฐินะกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการรณรงค์ตามประเด็นหลักในวันสิ่งแวดล้อมโลก “Connecting People To Nature” แล้ว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้องดให้บริการถุงพลาสติกทุกวัน “จันทร์-พุธ-ศุกร์” และวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ โดยเริ่มตั้งแต่วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นการลดปริมาณถุงพลาสติกตั้งแต่แหล่งกำเนิดและแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกที่เกิดขึ้นในประทศไทยอย่างจริงจังอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ