สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมมอบรางวัลช่อสะอาดปีที่ 7 ให้กำลังใจผู้สร้างสรรค์สื่อหนุนต้านคอร์รัปชัน

สำนักงาน ป.ป.ช.มอบรางวัลช่อสะอาดปีที่ 7

501 views

\

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมมอบรางวัลช่อสะอาดปีที่ 7 ให้กำลังใจผู้สร้างสรรค์สื่อหนุนต้านคอร์รัปชันใน ๓ สาขา
ได้แก่ รายการโทรทัศน์ โฆษณา และข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2528 4912 , 0 2528 4800 ต่อ 4223 หรือสายด่วน 1205     
www.nacc.go.th

ข่าวอื่นๆ