คนค้นฅน คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยม เวทีนาฏราช ครั้งที่ 8

รายการคนค้นฅน ได้รับรางวัลสารคดียอดเยี่ยม ในงานประกาศรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559

2,446 views
รายการคนค้นฅน โดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ได้รับรางวัลสารคดียอดเยี่ยม ประเภทรายการโทรทัศน์ ในงานประกาศรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559  
จัดขึ้นโดย สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและยกระดับการตัดสินรางวัลด้านวิทยุโทรทัศน์
ส่งเสริมการให้สาระความรู้ควบคู่ความบันเทิง ตลอดจนสร้างกำลังใจให้กับคนทำงานในวิชาชีพนี้ต่อไป
งานมอบรางวัลจัดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โดยมี คุณเลิศลักษณ์ ธรรมวุฒิ รองประธานกรรมการ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และคุณภัทราพร สังข์พวงทอง เป็นตัวแทนรับรางวัล
 
สำหรับรายการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสารคดียอดเยี่ยมประกอบด้วย รายการเรื่องจริงผ่านจอ ,รายการคนค้นฅน ,รายการกบนอกกะลา ,รายการสารคดีเทิดพระเกียรติชุด "แผ่นดินวัยเยาว์" และรายการสารคดีเทิดพระเกียรติชุด "เอกกษัตริย์ ราชาแห่งแผ่นดิน"

ทีมงานรายการคนค้นฅน

ข่าวอื่นๆ