ร่วมเสนอชื่อคนต้นแบบ คนค้นฅนอวอร์ด ครั้งที่ ๙ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2560

คนค้นฅนอวอร์ด

695 views

 พลังของแผ่นดิน คนค้นฅนอวอร์ด ครั้งที่ ๙

ขอเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคคลต้นแบบ

ตั้งแต่วันนี้ - สิ้นเดือนสิงหาคม 2560

สามารถเสนอชื่อบุคคลต้นแบบได้ตามช่องทางดังนี้

รายการคนค้นฅน

Facebook คนค้นฅน : https://www.facebook.com/kontvburabha/

หรือ โทร. 0-2158-6122 

ข่าวอื่นๆ