ทีวีบูรพา แถลงข่าว ก้าวที่ 9 คนค้นฅน อวอร์ด และกบจูเนียร์

ทีวีบูรพาแถลงข่าวพร้อมกันสองโครงการ "ก้าวที่ 9 คนค้นฅน อวอร์ด และกบจูเนียร์"

1,751 views
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ทีวีบูรพา จัดงานแถลงข่าว คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 9  และกบจูเนียร์ ปี 9
ซึ่งในปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเพราะเป็นการแถลงข่าวรวมสองงานไว้ในวันเดียวกันภายใต้ชื่องาน ก้าวที่ 9 คนค้นฅน อวอร์ด และกบจูเนียร์
ณ ชั้น 6 ห้องออดิทอเรียม บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)


มีแขกผู้มีเกียรติ คนต้นเรื่องรายการคนค้นฅน คณะครูอาจารย์ น้องๆนักเรียน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน โดยมี คุณเสฏฐวุฒิ จันทร์วาววาม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ  ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน  และมีพี่เช็ค สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ประธานกรรมการ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ขึ้นเวทีพูดถึงแนวคิดของทั้งสองโครงการ


คุณเสฏฐวุฒิ จันทร์วาววาม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ  ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน


พี่เช็ค สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ประธานกรรมการ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด


(ท่านที่สองจากซ้าย) คุณจณิน วัฒนปฤดา  ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป
(ท่านที่สองจากขวา) คุณอัญชลี หวังวีระมิตร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 
คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 9 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด พลังของแผ่นดิน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย กษัตริย์ผู้วางรากฐาน และทิ้งแนวคิดการมีชีวิตที่ดี เป็นวิถีชีวิตที่จะทำให้เราเป็นสุขอย่างยั่งยืน โดยมีสาขารางวัลรวมทั้งสิ้น 9 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลเกียรติยศ รางวัลพิเศษเพื่อมอบให้กับบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นและได้รับการยอมรับจากสังคมหรือเป็นบุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อการทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติ

รางวัลผู้สร้างแรงบันดาลใจ คือรางวัลสำหรับผู้ที่ถูกรู้จักจากการงาน หรือกิจกรรมแห่งชีวิต โดยกิจกรรม หรือการงานนั้น ได้จุดประกายให้กับผู้คนในสังคมลุกขึ้นมาทำความฝันหรือคุณงามความดีให้กับแผ่นดิน

รางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว คือรางวัลสำหรับผู้ที่ทำงานอุทิศตนด้านสิ่งแวดล้อม คนหรือกลุ่มที่ต่อสู้ เพื่อประคับประคองรักษาพื้นที่สีเขียวของโลกใบนี้ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท

รางวัลเยาวชนต้นแบบ รางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนที่อาจเรียกได้ว่าเป็นพลเมืองแห่งความหวังของชาติ เยาวชนผู้เป็นต้นแบบในด้านต่าง ๆ ความกตัญญู ความขยันอดทน จิตอาสาและการทำเพื่อผู้อื่น การเป็นคนที่เชื่อมั่นในการทำความดี เป็นต้น

รางวัลนักสู้ผู้ไม่แพ้ คือรางวัลสำหรับนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ แม้จะมีอุปสรรคมากมายเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นการสู้เพื่อตนเอง หรือส่วนรวม แต่ที่สุดแล้วก็เพื่อนำไปสู่สังคม หรือโลกที่ดีกว่าเดิม

รางวัลผู้ปิดทองหลังพระ คือ รางวัลสำหรับผู้ที่อุทิศตน ทำคุณงามความดีอยู่เบื้องหลังเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเงียบ ๆ โดยไม่คาดหวังผลตอบแทนใด ๆ

รางวัลคนเล็กหัวใจใหญ่ คือรางวัลของคนผู้มีความโดดเด่นในเรื่องของการยืนหยัดด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นบุคคลผู้ไม่ยอมให้ข้อจำกัดของชีวิตไม่ว่าจะเป็นร่างกาย ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม มาบั่นทอน หรือลดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตนเอง

รางวัลคนไทยใจอาสา คือรางวัลสำหรับ คนไทยทั้งประเภทบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ผู้มีหัวใจแห่งจิตอาสา มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สร้างคุณค่าต่อสังคม และประเทศชาติ ในด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดพลังในการสร้างการมีส่วนร่วมในการทำความดีและความเชื่อมั่นในการเริ่มต้นทำความดีให้กับคน ทุกเพศ ทุกวัย

รางวัลคนต้นเรื่องแห่งปี รางวัลนี้จะเป็นรางวัลเดียวที่ใช้การโหวตจากผู้ชมทางบ้าน ซึ่งปีนี้มีผู้เข้าชิงรางวัลคนต้นเรื่องแห่งปี 3 ท่านได้แก่
K1  หมอปลา จากตอน 
หมอปลา มือปราบความทุกข์  Link ตอนออกอากาศ 
K2  น้องกร จากตอน น้องกร ​เด็กวัดป่ามณีกาญจน์​ Link ตอนออกอากาศ
K3  มิ้ง โรเซ่ จากตอน  โลกของมิ้ง โรเซ่ Link ตอนออกอากาศ 
สำหรับการโหวตนั้นสามารถโหวตได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือทางตู้ปณ.200 ปทจ.ลาดพร้าว และทาง www.tvburabha.com  เริ่มโหวตตั้งแต่วันนี้-วันที่ 31 ตุลาคม 2560
 

งานประกาศรางวัล คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 9 จะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สามารถสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 0-2158-6122 ต่อ 721-726 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
สำหรับกบจูเนียร์ ปี 9 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ไทยแลนด์ 4.0 เด็กไทยทำอะไรได้บ้าง ผ่านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งในปีนี้มีน้องๆส่งผลงานเข้าประกวดมากถึง 200 กว่าทีม และได้ทำการคัดเลือกเหลือเพียง 24 ทีม น้องๆที่เข้ารอบทั้ง 24 ทีม จะได้ไปเข้าค่าย "สนุกคิด พิชิตซูเปอร์กบจูเนียร์ปี  9 " ซึ่งจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ และจะมีงานประกาศรางวัลในวันที่ 24 พฤศจิกายน ติดตามรายละเอียดได้ทาง FB กบจูเนียร์

(ท่านที่สองจากซ้าย) ผศ.ทัศไนย สุนทรวิภาต อาจารย์ประจำภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(ท่านที่สามจากซ้าย) คุณอัญชลี หวังวีระมิตร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
(ท่านที่สี่จากซ้าย)  คุณบรรพต อมราภิบาล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(ท่านที่สองจากขวา) คุณสุดารัตน์ นิราพาธ ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
 ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
บริษัท อสมท จำกัด มหาชน
บริษัท ปตท จำกัด มหาชน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
น้ำดื่มตราสิงห์
ติ่มซำ เจดดราก้อนผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก ซีพีแรม
มาลี น้ำผลไม้ 100% โฉมใหม่ ให้คุณได้คุณค่าจากใจ 100%ข่าวอื่นๆ