"หมอปลา" คว้ารางวัลคนต้นเรื่องแห่งปี คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ ๙ บรรยากาศสุดซึ้งผู้ร่วมงานกว่าพันคนร่วมแสดงความยินดีกับทุกสาขารางวัล

งานประกาศรางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ ๙ พลังของแผ่นดิน

26,073 views
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ได้จัดงานประกาศรางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ ๙ ขึ้น
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โดยมีคนต้นเรื่องรายการคนค้นฅน เครือข่าย กัลยาณมิตร และแฟนรายการมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  
 
คนค้นฅน อวอร์ด ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด พลังของแผ่นดิน เพื่อน้อมนำหลักธรรม และสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาเป็นหลักชัยของชีวิต หลอมรวมพลังเล็กๆ ของผู้คนบนแผ่นดินไทย ด้วยพลังแห่งความดี พลังแห่งความรัก ความเสียสละ และความเมตตา เพื่อนำพาให้สังคม บ้านเมือง ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างร่มเย็น เพื่อตอกย้ำให้ทุกคนเชื่อมั่นและศรัทธาว่า เราทุกคนล้วนมีพลังความดีอยู่ในตัวทุกคน

งานประกาศรางวัลเปิดตัวด้วยเพลงตามรอยพ่อ ขับร้องโดยน้องๆเสียงใสผู้พิการทางสายตาทั้งสามคน  น้องตั๊ก อธิศรี สงเคราะห์ น้องพั้น พัทธนันท์ อรุณวิจิตรสกุล และน้องฟ้าใส จากนั้นสลับด้วยการมอบรางวัล และการแสดงบทเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ จากโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง นำโดย ครูพิชัย อุ้ยเหง่า (ครูลี่)  ครูกิตติมา พูลวงษ์ (ครูแก้ว) และเด็กๆตัวน้อย การแสดงประกอบการวาดทรายโดยคุณก้องเกียรติ กองจันดี (ครูเอ็กซ์) ศิลปินวาดทรายมือหนึ่งของเมืองไทย ทั้งสองเพลงประพันธ์โดย คุณยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว 
 
ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ปฐมกถาเปิดงาน ท่านผู้หญิงเพ็ชราเป็นทั้ง ครูทันตแพทย์ นักบริหาร ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์มัธยัสถ์ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและสังคมเป็นที่ตั้ง ท่านเปรียบเสมือน “อิฐก้อนแรก” ที่ปูพื้นฐาน และ “บุกเบิก” งานทันตกรรมด้านต่างๆ เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพวงการทันตแพทย์ไทยให้เจริญ ก้าวหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศ โดยขับเคลื่อนผ่านบทบาทของการเป็นอาจารย์แพทย์ ประจำภาควิชาจนกระทั่งเป็นคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทั่งเกษียณอายุราชการในปี 2536 นอกจากนี้ท่านผู้หญิงยังเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของ “หน่วยทันตกรรมพระราชทาน” และ “มูลนิธิทันตนวัตกรรม” ในพระบรมราชูปถัมภ์” จนถึงปัจจุบัน  และปิดท้ายงานด้วยปัจฉิมกถา จากอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ นักวิชาการอิสระ 
 

ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ให้เกียรติปฐมกถา

 


การแสดงเพลงตามรอยพ่อจากน้องๆผู้พิการทางสายตา


บรรเลงเพลงโดย กองดุริยางค์ทหารอากาศ และคุณพิรุน เจ๊ะวงศ์

 
การแสดงบทเพลงผู้ปิดทองหลังพระจากโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง

ปัจฉิมกถา โดย อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ นักวิชาการอิสระ

 
รางวัลในปีนี้ มีทั้งหมด ๙ สาขารางวัล และผู้ได้รับรางวัลแต่ละสาขารางวัลมีดังนี้
รางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช  
อาจารย์รตยา จันทร์เทียร ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถียร เจ้าของรางวัลเกียรติยศ คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ ๗ เป็นผู้มอบรางวัล

คุณเขมทัตต์ พลเดช ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) มอบทุนเกื้อหนุนความดี จำนวน ๑ แสนบาท

 
ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทย์สภา ตัวแทนของวิชาชีพ มอบดอกไม้แสดงความยินดี
 
รางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว พระราชวิสุทธิมุนี (พระอาจารย์เยื้อน ขนฺติพโล) สถานปฏิบัติธรรมวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์
(เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ทีมงาน และผู้บริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ได้มีการลงพื้นที่ ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อำเภอบัวเชด
จังหวัดสุรินทร์ เพื่อถวายรางวัล และทุนเกื้อหนุนความดี)
 
รางวัลผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรยิปซี เจ้าของรางวัลผู้สร้างแรงบันดาลใจ คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ ๑ ให้เกียรติมอบรางวัล 
และทุนเกื้อหนุนความดี จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

 
รางวัลนักสู้ผู้ไม่แพ้ กลุ่มชาวบ้านนักสู้ลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นักสู้ผู้ล้างพิษให้แผ่นดิน
คุณเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย และเป็นนักพัฒนาสังคม ปัจจุบันเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชน ให้เกียรติมอบรางวัล
และทุนเกื้อหนุนความดี จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

 
รางวัลผู้ปิดทองหลังพระ ร.ต.ท.สุวิทย์ ช่วยเทวฤทธิ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓ ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 
นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช เลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือ สวนโมกข์กรุงเทพฯ ให้เกียรติมอบรางวัล
และทุนเกื้อหนุนความดี จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

รางวัลคนต้นเรื่องแห่งปี  "หมอปลา"  จีรพันธ์ เพชรขาว จากตอนหมอปลา มือปราบความทุกข์
น้องฟ้าใส  เจ้าของรางวัลคนต้นเรื่องแห่งปี คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ ๕  มอบรางวัลและทุนเกื้อหนุนความดี จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
 
รางวัลคนเล็กหัวใจใหญ่ สุกานดา สุริยะรังสี ผู้เปลี่ยน“ความกลัว” เป็น “ความกล้า” 
คุณทิชา ณ นคร  หรือป้ามล ผู้อำนวยการบ้านกาญจนาภิเษก เจ้าของรางวัลคนนอกกรอบ คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ ๒ 
ให้เกียรติมอบรางวัลและทุนเกื้อหนุนความดี จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
 
 
รางวัลคนไทยใจอาสา บดินทร์ จันทศรีคำ (น้าหมู สาริกา)  
คุณชูฤทธิ์ จิตวีระ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมอบรางวัล
และทุนเกื้อหนุนความดี จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

รางวัลเยาวชนต้นแบบ วิว วรพล นันสุ “อัญมณีจากโคลนตม”
คุณจณิน วัฒนปฤดา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
(เมื่อวันที่ 30 ต.ค.ได้มีการลงพื้นที่ ณ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา จ.กำแพงเพชร เพื่อมอบรางวัล และทุนเกื้อหนุนความดี จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท) 


บรรยากาศภายในงาน

ขอขอบคุณ
บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่มจาก คาเฟ่ อเมซอน
ติ่มซำ เจด ดราก้อน ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากซีพีแรม
มาลี น้ำผลไม้ 100%โฉมใหม่ให้คุณได้คุณค่าจากใจ 100%
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
บริษัท AV SYSTEM
กองดุริยางค์ทหารอากาศ และคุณพิรุน เจ๊ะวงศ์
ครูพิชัย อุ้ยเหง่า จากโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง 
คุณกิตติมา พูลวงษ์ และคุณ ก้องเกียรติ กองจันดี
"หลวงพี่ช้าง" พระครูอุภัย โกศล เจ้าอาวาสวัดกรับพวงเหนือ เจ้าคณะตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล
สวนศีลเกษตรอินทรีย์ จ.ชุมพร
คุณศรชัย คุณอรอนงค์ ทรัพย์รุ่งทวี

 
  
  

Click ชมเทปบันทึกภาพงานประกาศรางวัลคนค้นฅน อวอร์ด 

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง Facebook คนค้นฅน


 

ข่าวอื่นๆ