วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ชิงทุนการศึกษาจากฟอร์ด "Go Further Innovator Scholarship 2016"

"กล่องตรวจและแจ้งเตือน อุปกรณ์ประกอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้" จาก วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี คว้ารางวัล ประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา Go Further Innovator Scholarship 2017 เพื่อทุกชีวิตปลอดภัย บนท้องถนน

1,924 views
ฟอร์ด ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งแรงสำคัญในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียนไทย
จึงร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ PDA
จัดโครงการทุนการศึกษา GO Further Innovator Scholarsip เป็นครั้งแรกในปี 2015
โดยนำแนวคิดหลักของฟอร์ด 4 ประการ ประกอบด้วย
1.ความมีคุณภาพ
2.ความปลอดภัย
3.ประหยัดพลังงาน
4.เทคโนโลยีอัจฉริยะ
มาเป็นหลักในการดำเนินโครงการ เปิดเวทีให้นักเรียน นักศึกษาไทยมีเวทีในการแสดงความสามารถ
และแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศไทย

โดยการจัดการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ "เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (ROAD SAFETY)
ส่งเสริมให้นักเรียนระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ นำความรู้นำความคิดสร้างสรรค์จากการเรียน
และประสบการณ์มาพัฒนาเป็นผลงานที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยบนท้องถนน
ให้มีประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิต และสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้

 

จากผลงานที่ส่งมาจากทั่วประเทศ คณะกรรมการได้พิจารณาและคัดเลือก 20 ผลงาน เพื่อมานำเสนอบนเวที ในรูปแบบ "Go Further Pitch Day"
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ บอลรูม สโมสรราชพฤกษ์

     

      

      

      

      

โดยมีคณะกรรมการตัดสิน 3 ท่าน 
 สนิท สุวรรศร หัวหน้ากอง ประจำฝ่ายพัฒนาชนบท 1 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
คมสัน นันทจิต กรรมการจาก บ.ทีวีบูรพา
ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บรรยากาศการตัดสิน เข้มข้น และเป็นกันเอง

 
    
    
    

โดยผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศโครงการ Go Further Innovator Scholarahip 2017 ประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา หัวข้อ เพื่อทุกชีวิตปลอดภัย บนท้องถนน (ROAD SAFETY) 
ได้แก่ ผลงาน "กล่องตรวจและแจ้งเตือนอุปกรณ์ประกอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้"
จาก วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
คุณ ศุภรางศ์ุ อนุปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสือสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย มอบรางวัลทุนการศึกษา 100,000 บาท
และ ทุนการศึกษา 30,000 บาท สำหรับผู้เข้ารอบทั้ง 19 ทีม

  


ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนโครงการ
 

ข่าวอื่นๆ