แนะนำ 6 ผลงาน "กบจูเนียร์ ปี 9 " ที่ผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย

"กบจูเนียร์ ปี 9 ไทยแลนด์ 4.0" ที่ผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย

850 views
"Do IT YOURSELF ศิลป์ สร้างฝัน"
โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา
กรุงเทพมหานคร
https://www.youtube.com/watch?v=wSuGzSHXWFE&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQ&index=30

"Design my Thobe"
โรงเรียนอิสลามสันติชน
กรุงเทพมหานคร
https://www.youtube.com/watch?v=hbhwWZ2T2_U&index=29&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQ

"SMART FARMER's LAND"
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
จังหวัดเลย
 https://www.youtube.com/watch?v=TxCnIr7N-2Q&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQ&index=41

 


ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสร้างประสบการณ์ใหม่ของน้องๆ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


น้ำดื่มตราสิงห์ 

ข่าวอื่นๆ