แนะนำ 6 ผลงาน (ชุดที่ 2) "กบจูเนียร์ ปี 9 " ที่ผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย

"กบจูเนียร์ ปี 9 ไทยแลนด์ " ที่ผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย

1,014 views
"ผี 0.0"
โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
จังหวัดลำปาง
https://www.youtube.com/watch?v=zk13gEfFQ6I&index=26&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQ
"ถั่งเช่าสีทอง"
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
จังหวัดร้อยเอ็ด
https://www.youtube.com/watch?v=shtTiIfcqy4&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQ&index=24
"Veggie Prince ชีวิตวุ่นวายของเจ้าชายสวนผัก"
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
จังหวัดเลย
https://www.youtube.com/watch?v=KGGeCNVA92A&index=28&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสร้างประสบการณ์ใหม่ของน้องๆ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


น้ำดื่มตราสิงห์ 


ข่าวอื่นๆ