แนะนำ 6 ผลงาน (ชุดที่ 3) "กบจูเนียร์ ปี 9 " ที่ผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย

ผลงาน "กบจูเนียร์ ปี 9 ไทยแลนด์ 4.0 " ที่ผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย

941 views
"KANEETHIP คณีธิป"
โรงเรียนซับบอนวิทยาลัย
จังหวัดเพชรบูรณ์
https://www.youtube.com/watch?v=n4UMxLvAAB4&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQ&index=20"เลขช่วยชีวิต"
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
จังหวัดสงขลา
https://www.youtube.com/watch?v=lRqd4BdQO0k&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQ&index=19"หลังม่านลิเก"
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดลพบุรี
https://www.youtube.com/watch?v=2n-nnV70bxY&index=18&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQ
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสร้างประสบการณ์ใหม่ของน้องๆ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


น้ำดื่มตราสิงห์

 

ข่าวอื่นๆ