แนะนำ 6 ผลงาน (ชุดที่ 4) "กบจูเนียร์ ปี 9 " ที่ผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย

ผลงาน "กบจูเนียร์ ปี 9 ไทยแลนด์ 4.0 " ที่ผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย

400 views
"ยางนา บ่อน้ำมันบนดินของไทย 4.0"
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
จังหวัดสุรินทร์
https://www.youtube.com/watch?v=1qCdoZzj-co&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQ&index=16
"ธนาคารปูม้า"
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 
จังหวัดจันทบุรี
https://www.youtube.com/watch?v=OG7O6km0Pw8&index=48&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQ"่Just a minute"
โรงเรียนตะพงวิทยามูลนิธิ
จังหวัดสงขลา
https://www.youtube.com/watch?v=tuug6u_GIlk&index=13&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQ"ม.๒ 4.00"
โรงเรียนดงบังมวลชนรังสรรค์
จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.youtube.com/watch?v=UOfO6D3bhMw&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQ&index=43"TOGETHER"
โรงเรียนกระบี่ 
จังหวัดกระบี่
https://www.youtube.com/watch?v=Au5bsxm_dvo&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQ&index=11


"Journey of seafood"
โรงเรียนรุ่งอรุณ
กรุงเทพฯ
https://www.youtube.com/watch?v=Jy2vh5bH0oE&index=10&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQ


ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสร้างประสบการณ์ใหม่ของน้องๆ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


น้ำดื่มตราสิงห์

 

ข่าวอื่นๆ