ประกาศผลรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 9 ไทยแลนด์ 4.0

ประกาศผลรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 9 ไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

1,136 views
ประกาศผลรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 9 ไทยแลนด์ 4.0 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

รางวัล "สื่อสร้างสรรค์แห่งปีซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 9"
ผลงาน "ดอกเอื้องชัน กัลยาณมิตรพิชิตโรค" โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 
"รางวัลขวัญใจกบนอกกะลา"
ผลงาน "วัยใส หัวใจโซเชียว" โรงเรียนเมืองเลย จังหวัดเลย


รางวัล "ถ่ายภาพยอดเยี่ยม"
ผลงาน "เอื้องชัน กัลยาณมิตรพิชิตโรค" โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
รางวัล "ลำดับภาพยอดเยี่ยม"
ผลงาน "Design My Thobe" โรงเรียนอิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร
รางวัล "กราฟิก และเทคนิคด้านภาพ"
ผลงาน "Smrt Knowledge" จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัล "บทยอดเยี่ยม"
ผลงาน "DO IT Yourself" โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร
รางวัล "พิธีกรยอดเยี่ยม" 
กัญญารัตนฺ ไชยคันธา จากผลงาน ดอกเอื้องชัน กัลยามิตร พิชิตโรค โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
รางวัล "ทีมนักแสดงยอดเยี่ยม"
ผลงาน "ถั่งเช่าสีทอง" โรงเรียนพนมไพรวิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  5  รายชื่อ
.....................
1. น้องปิ็ก กิตตินันท์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
2. น้องม่อน ภูวดล โรงเรียนทุ่งสง
3. น้องวัตร ชัยวัฒิ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
4.น้องดิ๊ล ณัฐชนน โรงเรียนอิสลามสันติชน
5. น้องดิว ธนวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
รางวัล "ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม"
ผลงาน "ผี 0.0" โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี จังหวัดลำปางรางวัล "ส่งเสริมคุณภาพชีวิต"
ผลงาน "TRY" โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชรางวัล "คุณค่าแห่งพลังงาน"
ผลงาน "พลาสติกแปลงร่าง" โรงเรียนศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬภาพบรรยากาศภายในงาน
https://www.facebook.com/160727433994365/photos/?tab=album&album_id=1558167427583685
.........
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสร้างประสบการณ์ใหม่ของน้องๆ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


น้ำดื่มตราสิงห์


 

ข่าวอื่นๆ