แนะนำ 6 ผลงาน (ชุดที่ 5) "กบจูเนียร์ ปี 9 " ที่ผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย

ผลงาน "กบจูเนียร์ ปี 9 ไทยแลนด์ 4.0 " ที่ผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย

301 views

"TRY"

โรงเรียนทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

https://www.youtube.com/watch?v=_euTVd2W0hw&index=27&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQ


 

"ปลากัดนักสู้แฟนซี อัญมณีในขวดโหล"

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

กรุงเทพฯ

https://www.youtube.com/watch?v=2atGBMdy_f0&index=4&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQ

 

"Education"

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา

กรุงเทพฯ

https://www.youtube.com/watch?v=sLDgLI9MZzs&index=5&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQ

 

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสร้างประสบการณ์ใหม่ของน้องๆ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

น้ำดื่มตราสิงห์

 

ข่าวอื่นๆ