แนะนำ 6 ผลงาน (ชุดที่ 7) "กบจูเนียร์ ปี 9 " ที่ผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย

ผลงาน "กบจูเนียร์ ปี 9 ไทยแลนด์ 4.0 " ที่ผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย

262 views
 

"โรงพยาบาลทำหนัง"

โรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะห์

จังหวัดนราธิวาส

https://www.youtube.com/watch?v=lNiFfv5WOnU&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQ&index=17

 

"ดอกเอื้องชัน กัลยามิตร พิชิตโรค"

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

จังหวัดเชียงราย

https://www.youtube.com/watch?v=KovSc8ZYSl8&index=8&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQ

 

"Smrt Knowledge"

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

จังหวัดศรีสะเกษ

https://www.youtube.com/watch?v=YQlP0MdntlY&index=9&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQ

 

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสร้างประสบการณ์ใหม่ของน้องๆ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

น้ำดื่มตราสิงห์

 

ข่าวอื่นๆ