แนะนำ 6 ผลงาน (ชุดที่ 8) "กบจูเนียร์ ปี 9 " ที่ผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย

ผลงาน "กบจูเนียร์ ปี 9 ไทยแลนด์ 4.0 " ที่ผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย

309 views

"ม.๒ 4.00"

โรงเรียนดงบังมวลชนรังสรรค์

จังหวัดหนองบัวลำภู

https://www.youtube.com/watch?v=UOfO6D3bhMw&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQ&index=43

 

"TOGETHER"

โรงเรียนกระบี่

จังหวัดกระบี่

https://www.youtube.com/watch?v=Au5bsxm_dvo&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQ&index=11

 

"Journey of seafood"

โรงเรียนรุ่งอรุณ

กรุงเทพฯ

https://www.youtube.com/watch?v=Jy2vh5bH0oE&index=10&list=PLTAEo6YE1xZlR8x42euIVf0GVFfL3napQ

 

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสร้างประสบการณ์ใหม่ของน้องๆ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

น้ำดื่มตราสิงห์

 

ข่าวอื่นๆ