อวด-ดี อาชีวะ 4 | เปิดเวทีปล่อยของภาคอีสาน

อบรมเชิงปฏิบัติการ พื้นที่แห่งโอกาสของชาวอาชีวะ อวด-ดี อาชีวะ 4 เดินทางมาถึงภาคอีสาน เป็นเวทีสุดท้ายแล้ว เพื่อนำความรู้และประสบการณ์การผลิตสื่อที่มีอยู่มอบให้กับชาวอาชีวะทั่วประเทศ

592 views
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 อวด-ดี อาชีวะได้เดินทางไกลไปยังภาคใต้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี
เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ชาวอาชีวะผลิตสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ อาว-ดี อาชีวะ
คือหลังสูตรเสริมทักษะด้านการผลิตสื่อ และเผยแพร่สื่อ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติภาคใต้ได้เริ่มขึ้นแล้ว
โดย นายนิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการภาคอีสานอย่างเป็นทางการ
 
โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 
การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา “อวด-ดี อาชีวะ 4”

ภาพหมู่อบรมเชิงปฏิบัติการชาวอาชีวะภาคอีสาน
 

กำลังรับฟังบรรยากาศประสบการณ์จากผู้ชนะ


ช่วงถาม-ตอบ

ข่าวอื่นๆ