9-11 พฤศจิกยน ผู้เข้ารอบทั้ง 20 ทีม เดินทางมาจากทั่วประเเทศ เพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 อวด-ดี อาชีวะ 4

วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 ผู้เข้ารอบทั้ง 20 ทีม เดินทางมาจากทั่วประเเทศ เพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 การผลิตสื่อ และเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

478 viewsวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 ผู้เข้ารอบทั้ง 20 ทีม เดินทางมาจากทั่วประเทศ
เพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 การผลิตสื่อ และเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  โดยน้องๆ ชาวอาชีวะ จะได้รับความรู้จากการเข้าอบรมครั้งนี้ ในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้การใช้ห้องสตูดิโอ  การเรียนรู้การใช้ห้องผสมสีภาพ การเรียนรู้การใช้ห้องแต่งเสียงเพลงประกอบหนัง เป็นต้น 
นอกจากนี้ น้องๆ อาชีวะทั้ง 20 ทีม จะได้เข้ารับฟังการวิจารย์ผลงานจากคณะกรรมการ
รวมถึงการจับกลุ่มเพื่อพัฒนาแก้ไขผลงานจากการพบปะกับพี่เลี้ยงประจำกลุ่มที่จะทำให้น้องๆ ทั้ง 20 ทีม
ได้รับความรู้อย่างเต็มอิ่มและกลับไปแก้ไขผลงานให้ดีขึ้น เพื่อส่งผลงานรอบที่ 2 อีกครั้ง 
เรียนรู้การใช้ห้องสตูดิโอ
รับฟังการวิจารย์ผลงานจากคณะกรรมการ
การแสดงความคิดเห็นจากอาชีวะ
 

ข่าวอื่นๆ