โครงการ “บารมีดีที่ตน” มอบ “หนังสือชุดนิทานชาดก ๑๐ บารมี ให้กับ ๑,๒๐๐ โรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ โรงเรียนละ ๔ ชุด มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท

ขอเชิญชวนโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ลงทะเบียนขอรับ BOX SET หนังสือชุดนิทานชาดก ๑๐ บารมี พร้อม USB บันทึกเสียงเล่านิทาน ๑๐ เรื่อง โดย ๑๐ ศิลปิน เพียงนำเสนอโครงงานสร้างสรรค์กิจกรรมเล่า อ่าน ฟัง นิทานชาดก ๑๐ บารมี ไม่จำกัดรูปแบบ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้และเผยแผ่สาระสาคัญจาก “หนังสือนิทานชาดก ๑๐ บารมี”

6,013 views
โครงการ “บารมีดีที่ตน”
บารมีธรรมนำภูมิคุ้มกันให้ชีวิต
 
ลงทะเบียนและเสนอโครงการได้ที่
E-mail : baramidee10@gmail.com

หรือทางไปรษณีย์
โครงการบารมีดีที่ตน
บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ๒๔๖/๘ ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

 
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://bit.ly/2H5FHhK )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/Baramidee/ 
หรือโทร. ๐
-๒๑๕๘-๖๑๒๒ ต่อ ๖๑๕ หรือ ๐๖-๒๖๕๔-๑๕๔๙
 
หมดเขตลงทะเบียนและเสนอโครงการใน วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/Baramidee/ 
หรือโทร. -๒๑๕๘-๖๑๒๒ ต่อ ๖๑๕ หรือ ๐๖-๒๖๕๔-๑๕๔๙
 
หมดเขตลงทะเบียนและเสนอโครงการใน วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
 
#บารมีดีทีตน
#หนังสือชุดนิทานชาดก๑๐บารมี

ข่าวอื่นๆ