โครงการ NCI SHORT FILM AWARD 2018 หัวข้อ มะเร็ง 5.0 FREE CANCER, CANCER FREE

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เตรียมประกาศผลรางวัลชนะเลิศ ภาพยนตร์สั้น NCI SHORT FILM AWARD 2018 หัวข้อ มะเร็ง 5.0 FREE CANCER, CANCER FREE รางวัลรวมมูลค่า 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

989 views
ผลงานกว่า 100 ผลงานทั่วประเทศ
ที่ส่งเข้ามาประกวดในโครงการประกวดภาพยนต์สั้น
NCI SHORT FILM AWARD 2018
จัดโดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
หัวข้อ มะเร็ง 5.0 FREE CANCER, CANAER FREE
รางวัลรวมมูลค่า 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

คณะกรรมการ ได้คัดเลือกผลงานจาก 100 กว่าผลงาน
เหลือเพียง 20 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ ได้แก่

1. Deep silence : มหาวิทยาลัยรังสิต
2. Water Flower : มหาวิทยาลัยรังสิต
3. Cancerous Love : ST Andrews (Sukumvit 107)
4. ดาวที่เหลืออยู่ : ประชาชนทั่วไป
5. มะเร็งไม่ยิงก็ตายได้ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6. Cancer is not a disease : มหาวิทยาลัยสยาม
7. ไม่เห็นเป็นไรเลย...เหรอ : ประชาชนทั่วไป
8. ยอมรับ แต่ไม่ยอมแพ้ : โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)
9. BLUE : ประชาชนทั่วไป
10. ดีเด่น : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
11. เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนไป : ประชาชนทั่วไป
12. Goodbye Myfriends : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
13. TIME ความรัก เวลา ความจริง : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14. เมื่อรอยยิ้มให้รางวัลฉัน : โรงเรียนนานาชาติฮารโรว์
15. กินได้... แต่เลือกกิน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
16. Bad Friend : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
17. Can't Smoking : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนต์ และวีดิทัศน์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต
18. Toey (Never Knew Before) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
19. Mr.cancer : ประชาชนทั่วไป
20. ลดความเสี่ยง : ประชาชนทั่วไป

1 ในทีมที่เข้ารอบ (20 ผลงาน) จะเป็นผลงานใด ที่ชนะเลิศ
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น
หัวข้อ มะเร็ง 5.0 Free Cancer, Cancer Free
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
NCI SHORT FILM AWARD 2018
ติตตามได้ใน

พิธีมอบรางวัล NCI SHOT FILM AWARD 
วันที่ 17 ธันวาคม 2561
เวลา 14.00 - 15.30 น.ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ.
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 - 158 - 6122 ต่อ 616, 290
Email : event@tvburabha.com
#หนังสั้น
#สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ข่าวอื่นๆ