ประกาศผลโครงการ NCI SHORT FILM AWARD 2018 หัวข้อ มะเร็ง 5.0 FREE CANCER, CANCER FREE

ประกาศผลโครงการ NCI SHORT FILM AWARD 2018 หัวข้อ มะเร็ง 5.0 FREE CANCER, CANCER FREE

562 views
ประกาศผลการประกวดภาพยนต์สั้น
NCI SHORT FILM AWARD 2018
มะเร็ง 5.0 FREE CANCER , CANCER FREE
 

"มะเร็ง" คำๆ เดียวเปลี่ยนโลก
โลกของมะเร็ง เปลี่ยนไป เพียงเราเข้าใจ และให้กำลังใจกัน

รางวัลชนะเลิศ
"เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนไป"
ผลงานโดย ศิวศิษฎ์ พลดงนอก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
"TIME ความรัก - เวลา - ความจริง"
ผลงานโดย จินดา สรสิทธิ์, วรรณภรณ์ ทวีผ่อง, ชาญรงค์ แซ่จู, ธัชานนท์ พูนปริญญา, ภูวเนตร สีชมพู, จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
"MR.CANCER"
ผลงานโดย ปริญญา สุขพวง, อกนิฎฐ์ มณีเกี๋ยง, ศิรินัน คำภัคดี, จาก ทีม BOTS
รางวัลชมเชย
"BLUE"
ผลงานโดย อรุณกร พิค
"ยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้"
ผลงานโดย พรรณราย เจียพงษ์, พรพิมล เจียพงษ์, 
ธนสาร อิทธิสัมพงธ์, ภัทธธร บัวทนงค์, ธนกฤต ซองรัมย์
"BAD FRIEND"
ผลงานโดย อัครพล ฤทธิจันทร์, ทินกร ชัยสมุทร, น้ำเพชร ผูกพันธ์
"ไม่เห็นเป็นไรเลย...เหรอ"
ผลงานโดย รังสรรค์ พลอยสด
"กินได้ แต่เลือกกิน"
ผลงานโดย สุภาภรณ์ อึ้งสุนทร, ธนัชพร หิรัญกุล, อภิสิทธิ์ บัวทอง, ประกายกานต์ ลาภจิตร, กัณตนา ภูพวก, อธิชา เกษวงศ์
ติดตามรับชมผลงานทั้งหมดได้ที่
www.nci.go.th 
Facebook: TVBURABHA www.TVBURABHA.com 
.
#หนังสั้น
#สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 

 
 

ข่าวอื่นๆ