แนะนำผลงานภาพยนต์สั้น NCI SHORT FILM AWARD 2018 มะเร็ง 5.0 FREE CANCER , CANCER FREE

"มะเร็ง" คำๆ เดียวเปลี่ยนโลก โลกของมะเร็ง เปลี่ยนไป เพียงเราเข้าใจ และให้กำลังใจกัน

1,252 views
รางวัลชมเชย
"ยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้"
ผลงานโดย พรรณราย เจียพงษ์, พรพิมล เจียพงษ์, 
ธนสาร อิทธิสัมพงธ์, ภัทธธร บัวทนงค์, ธนกฤต ซองรัมย์สิ่งที่เกิดขึ้นกับครูสาวอนาคตไกล กลับหยุดทุกอย่างในชีวิต
ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ที่สุด กลับได้พบความเข้าใจในสิ่งที่เป็น
เธอลุกขึ้นที่จะยอมรับมัน และก้าวเดินไปพร้อมกับความเข้าใจ
พร้อมส่งผ่านแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้าง
เรื่องราวการมีชีวิตที่ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการยอมรับความจริง

ติดตามฉบับเต็มได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=dK7Mt19ILJc

ติดตามรับชมผลงานทั้งหมดได้ที่
www.nci.go.th 
Facebook: TVBURABHA www.TVBURABHA.com 
#หนังสั้น
#สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

ข่าวอื่นๆ