617 views

หาดแสงจันทร์ จ. ระยอง หาดที่มีความสำคัญทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวและการทำประมง โดยในอดีตนั้นผืนน้ำทะเลบริเวณหาดแสงจันทร์มีสัตว์น้ำนานาชนิดอาศัยกันอย่างอุดมสมบูรณ์ แต่ด้วยการเพิ่มปริมาณของเรือประมงที่มากขึ้น และการใช้เครื่องมือประมงที่ผิดประเภท ทำให้ปริมาณของสัตว์น้ำลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว จนทำให้มีกลุ่มประมงเรือเล็กกลุ่มหนึ่ง ได้ร่วมตัวกันโดยใช้ชื่อว่า กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด โดยได้รวมตัวกันจัดสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เรียกว่าซั้งปลา โดยทำมาจากวัสดุธรรมชาตินั้นก็คือไม้ไผ่และทางมะพร้าว รวมถึงวัสดุเหลือใจจากการเรือประมง นำประกอบกันเพื่อนำไปทิ้งลงทะเลคล้ายกับปะการังเทียม ทำให้เป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลขนาดเล็กได้มาอาศัยหลบภัยจากเรือที่ใช้อุปกรณ์จับปลาผิดประเภท รวมถึงประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชาวประมงในพื้นที่ในการอนุรักษ์สัตว์น้ำทะเล เพื่อที่จะได้หากินกันไปตราบนานเท่านาน
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

คนมันส์พันธุ์อาสา

คลิปที่ดูล่าสุด