24,935 views

เริ่มต้นด้วยการเดินทางไปที่คลินิกกายอุปกรณ์สิรินธร เพื่อทำความรู้จักกับ “กายอุปกรณ์” อุปกรณ์สำคัญสำหรับผู้ป่วยและผู้พิการในประเทศไทย ทั้งอุปกรณ์เสริมตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า ช่วยปรับแต่งรูปทรงและช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง และอุปกรณ์เทียม ประกอบด้วย แขนเทียม ขาเทียม ข้อเข่าเทียม ให้ความรู้โดยนักกายอุปกรณ์ บุคลากรสำคัญในการปั้นแต่งกายอุปกรณ์ทั้งหลายตลอดจนการนำกายอุปกรณ์ไปใช้งานกับคนไข้ นักกายอุปกรณ์จะต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง กว่าจะเป็นนักกายอุปกรณ์ต้องผ่านการศึกษาเรียนรู้อะไร นักกายอุปกรณ์สำคัญขนาดไหนกับประเทศไทยในปัจจุบัน... แล้วเดินทางไปหาความรู้กันต่อกับการประดิษฐ์อวัยวะเทียมส่วนอื่น ๆ ที่ คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คลินิกการเรียนการสอน สาขาวิชาเฉพาะทางที่ให้บริการผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของใบหน้า ขากรรไกร ให้การรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งของใบหน้าขากรรไกร และให้การฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความพิการของใบหน้าขากรรไกรโดยใช้สิ่งเทียม เช่น หูเทียม จมูกเทียม เบ้าตาเทียม หรือดวงตาเทียม 3 มิติ เรียนรู้ขั้นตอนตั้งแต่ก่อนจะได้อวัยะเทียม จนถึงการประดิษฐ์แต่ละชิ้น แต่ละส่วน ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์ ลงสี ตกแต่ง บรรจงวาดลงรายละเอียดโดยช่างทันตกรรม จนสุดท้ายนำไปเสริม เติม แต่ง สร้างรอยยิ้ม ความหวัง และพลังชีวิตให้กับผู้ป่วยผู้พิการอีกครั้ง

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/kobnokkala

กบนอกกะลา

คลิปที่ดูล่าสุด