977 views

รายการคนมันส์พันธุ์อาสาในเทปนี้ เป็นการร่วมตัวของอาสาสมัครเครือข่ายจักรยานในจังหวัดพิษณุโลก ที่รวมตัวกันลงพื้นที่ สำรวจความขาดแคลน และความต้องการจักยานของน้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล ภารกิจของอาสาสมัครเครือข่ายจักรยานจากทั่วประเทศที่หยิบยื่นความช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินเพื่อสบทบทุนในการซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมจักรยาน หรือการบริจาคจักรยานมือหนึ่ง รวมถึงการเปิดรับบริจาคจักรยานมือสองที่ไม่ได้ใช้จากประชาชนทั่วไป การประกอบจักยานใหม่ และซ่อมแซมจักรยานมือสองที่ได้รับบริจาค เพื่อมอบให้น้องๆ ตามโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลน โดยใช้ชื่อในนามจักรยานเพื่อลูกรัก สำหรับโครงการจักยานเพื่อลูกรักครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 ที่อาสาสมัครจะทำการประกอบจักยานใหม่และซ่อมแซมจักรยานมือสองจำนวน 89 คัน เพื่อมอบให้กับน้อง ๆตามโรงเรียนในเขตอ.ไทย จำรนวน 22 โรงเรียน เพื่อไว้ให้เด็กๆ ได้นำจักรยานไปใช้สัญจรไปมาระหว่างบ้าน และโรงเรียน 

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

คนมันส์พันธุ์อาสา

คลิปที่ดูล่าสุด