285,738 views

เมื่อ “น้ำมันถั่วเหลือง” เป็น 1 ในน้ำมันยอดนิยม ที่ใช้กันมากเป็นอันดับต้น ๆ ทั้งใน ครัวเรือน และในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตน้ำมันถั่วเหลืองที่ใหญ่ที่สุด ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ถั่วเหลืองในเมืองไทยมีน้อยนิด จึงต้องนำเข้าจากต่าง ประเทศมหาศาล เมล็ดถั่วเหลืองจากต่างประเทศ จะต้องเดินทางด้วยเรือสมุทรขนาดใหญ่ยักษ์ ข้ามมหาสมุทรจากทวีปอเมริกามายังอ่าวไทย จากประเทศหลัก ๆ คือ อเมริกา บราซิล และอาร์เจนตินาร์ เพื่อขนถ่ายเมล็ดถั่วเหลืองลงสู่เรือบรรทุกถั่วเหลือง ล่องเข้าสู่ปากอ่าวที่มหาชัย จนถึงแม่น้ำนครชัยศรี เข้าสู่โรงงานผลิตน้ำมันถั่วเหลืองของ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด ที่ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองมานานกว่า 40 ปี และเป๊นโรงงานที่มีกำลังการผลิตมากที่สุด ของประเทศ และถือว่าเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ผลิตน้ำมันถั่วเหลือง ส่งขายทั้ง ในประเทศ และเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า และกัมพูชา ทั้งในระบบบรรจุขวด เพื่อใช้ในครัวเรือน และแบบรถแทงค์ หรือรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เช่น อาหารกระป๋อง หรือโรงงานทอดอาหารสำเร็จรูป “แล้วถั่วเหลืองไทย หายไปไหน” คนไทยบริโภคอาหารจำนวนมากที่ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลือง เช่น เต้าหู้ ซีอิ๊ว นมถั่วเหลือง แต่พื้นที่ปลูกถั่วเหลืองในประเทศไทย ซึ่งปลูกกันมากในพื้นที่ภาคเหนือ ลดน้อยลงเรื่อย ๆ จนปริมาณถั่วเหลืองที่ผลิตได้ในแต่ละปี ทั้งประเทศรวมกันไม่ถึง 60,000 ตัน หรือได้เท่ากับ ปริมาณเมล็ดถั่วเหลืองที่นำเข้าจากต่างประเทศ ด้วยเรือเดินสมุทรเพียงลำเดียวเที่ยวเดียวเท่านั้น ในขณะที่ในประเทศไทย มีความต้องการใช้ถั่วเหลืองเพียงเพื่อการผลิตเป็นน้ำมันพืช ก็มากกว่า 3 แสนตันต่อปีแล้ว ถั่วเหลืองจากต่างแดน เมื่อมาถึงโรงงานก็จะผ่านขั้นตอนการทำความสะอาด การตรวจสอบ คุณภาพ การปรับสภาพ แล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนการสกัด และกลั่นน้ำมัน เพื่อให้กลายเป็น น้ำมันพืชบริสุทธิ์เหลืองใส เพื่อใช้ในการปรุงอาหาร 

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/kobnokkala

กบนอกกะลา

คลิปที่ดูล่าสุด