883 views

รายการคนมันส์พันธุ์อาสาสัปดาห์นี้ จะพาไปที่ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรีค่ะ พื้นที่กลุ่มป่าตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อของป่า5จังหวัดที่นับได้ว่ามีช้างป่าอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศไทย และในช่วงฤดูแล้งก็มักจะประสบปัญหาภัยแล้ง เหมือนที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชพรรณอาหาร ผู้คนที่อาศัยในแถบนี้ และยังส่งผลต่อสัตว์น้อยใหญ่รวมถึงช้างป่า ที่มีแหล่งอาศัยอยู่จำนวนมากก็จะเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ทำให้ต้องออกมาหากินในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน จนเกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างที่บานปลายและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างที่พบเจอข่าวตามสื่อต่างๆ จนทำให้เกิดการลงพื้นที่ของกลุ่มอาสาสมัครนาม ฅ ฅนทำทาง และเครือข่ายอาสาสมัครชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือช้างป่า โดยจะมีลงพื้นที่เพื่อทำภารภารกิจสร้างห้องยาธรรมชาติและบ่อพักน้ำให้ช้างป่า และการทำรั้วรังผึ้งของกลุ่มนักวิจัยสถานีวิจัยภูหลวงที่ทดลองทำในบ้านต้นแบบของพื้นที่ อ. แก่งหางแมว จ.จันทบุรี


ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

คนมันส์พันธุ์อาสา

คลิปที่ดูล่าสุด