903 views

คนพิการกับการออกกำลัง ดูแล้วคงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากสำหรับพวกเขา แต่ด้วยเรื่องที่ยากจนเกือบจะเป็นไปไม่ได้ในเรื่องนี้ กลับมีคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้ชื่อกลุ่มว่า “อาสาวิ่งด้วยกัน” ที่พวกเขามีแนวคิดในการจัดกิจกรรมโดยการพาผู้พิการวิ่งออกกำลังกาย โดยการอาศัยอาสาสมัครที่เรียกว่า “ไกด์รันเนอร์” ทำหน้าที่เป็นอาสาฯ พาคนพิการวิ่ง ซึ่งนอกจากการทำให้คนพิการได้ออกกำลังเพื่อสุขภาพแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้แสดงออกและลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่เหมือนจะเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ และทำให้สังคมได้เกิดความรู้สึกยอมรับในความสามารถที่ไม่ได้แตกต่างจากคนปกติ เกิดเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันที่เท่าเทียม
ติดตามภารกิจอาสาพาผู้พิการวิ่ง ของอาสาสมัครกลุ่ม อาสาวิ่งด้วยกัน ที่ออกมาแสดงพลังเพื่อสุขภาพในครั้งนี้กันที่สวนสาธารณะ สวนลุมพินีได้ ในรายการคนมันส์พันธ์อาสาสัปดาห์นี้
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

คนมันส์พันธุ์อาสา

คลิปที่ดูล่าสุด