1,331 views

ทีมงานคนมันส์พันธุ์อาสาเดินทางมาที่วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา.วัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความสำคัญคู่กับจ.พระนครศรีอยุธยาและประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา.วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งโบราณสถานสำคัญของชาติที่เปิดให้ผู้คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และประพฤติปฎิบัติธรรม 
    ทุก 15 ค่ำ วันเพ็ญ เดือน 6 ของทุกปี.ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา วันแห่งการประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.ที่โบราณสถานวัดมเหยงค์แห่งนี้จะเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนนับพันคนมาร่วมเวียนเทียนปฏิบัติธรรม.ถือเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งในวันวิสาขบูชาของชาวพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ไกล้เคียง.แต่การเตรียมการรองรับคลื่นพุทธศาสนิกชนจำนวนมากจำเป็นต้องมีการเตรียมงานหลายส่วนเพื่อให้คืนแห่งวันวิสาขบูชามีความพร้อมที่สุด.ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเครือข่ายอาสาสมัครอุบาสก อุบาสิกา ชาวบ้าน รวมถึงนักเรียน นักศึกษา.ร่วมด้วยช่วยกันเตรียมงานเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่มาเวียนเทียน ฟังเทศน์และฏิบัติธรรม
ติดตามภารกิจจัดเตรียมงานเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนผู้เดินทางมาร่วมเวียนเทียน ปฏิบัติธรรม ในคืนวิสาขบูชา ของอาสาสมัครอุบาสก อุบาสิกา นักเรียน นักศึกษา ณ วัดมเหยงค์ จ.พระนครศรีอยุธยา ในรายการคนมันส์พันธุ์อาสา
 
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

คนมันส์พันธุ์อาสา

คลิปที่ดูล่าสุด