views

เมื่อ “ประเทศไทย ติดอันดับต้น ๆ ของโลก และอันดับหนึ่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้” ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกใฝ่ฝันที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึง เป็นเส้นเลือดหลัก ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศ และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจ อุตสาหกรรม การเดินทาง คมนาคมขนส่ง และการบริการที่เกี่ยว ข้อง ไม่ว่า จะเป็นที่พัก ร้านอาหาร ของที่ระลึก ไปจนถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ต่าง ๆ ก็ขยายตัวตามไปด้วย  อนาคตเด็กไทยทำอะไรได้บ้าง ธุรกิจสายการบิน เปิดตัวสายการบินใหม่ และเที่ยวบินใหม่ทุกวัน ต้องการ พนักงานบริการบนเครื่องบิน บริการภาคพื้น ธุรกิจจองตั๋วเครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ และรถเช่า รวมไปถึงการขนส่งสินค้าสัมภาระต่าง ๆ ต้องการล้วนต้องการคนทำงานการบริการด้านที่พัก  โรงแรม รีสอร์ท สปา โฮมสเตย์ เกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าในประเทศไทย ต้องการทั้งเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และคนทำงานในทุกตำแหน่ง ตั้งแต่เจ้าของ คนถึง Room Service และแม่บ้าน การบริการอาหารเครื่องดื่ม เมื่อมาเที่ยวก็ต้องรับประทานอาหาร ต้องการทั้งเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และคนทำงานในทุกตำแหน่งเช่นกัน รวมไปถึงงานครัวที่ต้องการเชฟ และงานต้อนรับที่ต้องการพนักงานเสริ์ฟ การบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ตั้งแต่นักท่องเที่ยวคิดจะเก็บกระเป๋า ออกจากบ้านของตนเองทั่วโลก  ต้องการจองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก จองร้านอาหาร แหล่งจับจ่ายซื้อของที่ระลึก และต้องการซื้อทัวร์ เพราะฉะนั้น ไม่ใช่แค่มัคคุเทศน์หรือ ไกด์ เท่านั้น ที่นักท่องเที่ยวต้องการ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การประชุมสัมมนา ที่จะพาชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ไม่ว่าจะทำงานในส่วนไหน ตำแหน่งอะไรก็ตามในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทักษะวิชาชีพที่ขาดไม่ได้ คือ ความรู้เรื่องภาษา ตั้งแต่การสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ขึ้นไป , บุคลิกภาพและความมั่นใจในตนเอง , ความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฏระเบียบและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ความรู้เรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับการท่องเที่ยวในสาขาต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจการโรงแรม เป็นต้น และที่สำคัญที่สุด คือ ใจรักในงานบริการ นอกจากนี้ ยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
คุณจึงจะเป็นคนที่ถูกเลือก ให้เป็น “มืออาชีพ” ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เพราะไม่จะทำงานส่วนไหน ตำแหน่งอะไร คุณคือ คนสำคัญของประเทศชาติ ที่เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศ ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนประเทศไทย 
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/kobnokkala

กบนอกกะลา

คลิปที่ดูล่าสุด