335 views

ตอนนี้ก้ามปูและทีมงานรายการคนมันส์พันธุ์อาสาเราเดินทางมาที่ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ.ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดแห่งนี้ต้องเลี้ยงดูสุนัขจรจัดกว่า 200ตัวจากปัญหาสุนัขจรจัดภายในเมืองสัตหีบที่มีอยู่มากที่ส่งผลกระทบทั้งต่อผู้คนและตัวสุนัขเอง โดยเฉพาะความเป็นอยู่สุขภาพและความขาดแคลนอาหาร.สุนัขจรจัดที่นี่ส่วนใหญ่จึงถูกนำส่งมาจากทางเทศบาลเมืองสัตหีบและพื้นที่รอบข้างรวมถึงมาจากพี่น้องประชาชนที่พบเห็นแล้วช่วยกันนำส่งให้กับทางศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดแห่งนี้ครับ.โดยสุนัขทุกตัวเมื่อเข้ามาที่ศูนย์แล้วก็จะทำหมัน รักษาสุขภาพ ดูแลสุขอนามัยแล้วพร้อมส่งมอบให้กับประชาชนผู้รักสุนัขขอรับนำกลับไปเลี้ยงดูจากสถานการณ์รับเลี้ยงสนัขจรจัดที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับจำนวนเจ้าหน้าที่และงบประมาณดูแลมีจำกัดทำให้ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดที่สัตหีบแห่งนี้ต้องประสบปัญหาในการเลี้ยงดูสุนัขที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเกิดการรวมตัวของอาสาสมัครคนรักสุนัขที่ต้องการช่วยทั้งสนัขและผู้ดูแล ด้วยการระดมกำลังช่วยกันล้างทำความสะอาดโรงเรือน โรยยากำจัดเห็บหมัด.ให้อาหารและพาสนุขวิ่งออกกำลังกาย ติดตามภารกิจดูแลสุนัขจรจัดของอาสาคนรักสุนัขร่วม 50ชีวิตเพื่อแบ่งเบาและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีได้ในรายการคนมันส์พันธุ์อาสา
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

คนมันส์พันธุ์อาสา

คลิปที่ดูล่าสุด