4,889 views

คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นปอดของคนเมืองกรุง เพราะยังคงรักษาความเป็นป่าหรือพื้นที่สีเขียวคู่กับชุมชนติดกรุงเทพมหานครไว้ได้เป็นอย่างดี อุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทั้งในพื้นที่ป่าสาธารณะและตามเลือกสวนของชาวบ้าน โดยมีคูคลองสายต่างๆ เป็นเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงทุกชีวิตในคุ้งบางกะเจ้า คุ้งบางกระเจ้าวันนี้และที่ผ่านมาจึงมีความสำคัญทั้งในเชิงพื้นที่ที่ยังคงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมที่ผูกโยงกับสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนคุ้งบางกะเจ้า
ความอุดสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งต้นไม้และสายน้ำถือเป็นต้นทุนทางธรรมชาติที่สำคัญเพราะเปรียบเสมือนลมหายใจและสายเลือดของคนคุ้งบางกะเจ้า ไม้ท้องถิ่นอย่างต้นจาก ถือเป็นไม้อีก 1 ชนิด ที่มีประโยชน์และความสำคัญต่อพื้นที่โดยเฉพาะระบบนิเวศชายน้ำ เพราะต้นและใบช่วยฟอกอากาศ ขณะที่รากช่วยฟอกน้ำและช่วยลดการกัดเซาะพังทลายจากน้ำตามพื้นที่ริมตลิ่ง รวมถึงต้นจากยังเป็นกำแพงหรือปราการดักจับขยะตามธรรมชาติก่อนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและทะเล แต่ปัจจุบันการขยายตัวของชุมชนโดยการเข้ามาแทนที่ของบ้านเรือน ร้านค้าและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ทำให้ไม้ท้องถิ่นอย่างต้นจากลดจำนวนลงมากในหลายพื้นที่ ขณะที่บางพื้นที่หรือบางลำคลองที่มีต้นจากอยู่มากก็ขาดการดูแลรักษา ทำให้รกครึ้มปกคลุมคูคลองส่งผลต่อการสัญจรทางเรือและการระบายน้ำ
จากปัญหาการลดลงของต้นจากและการขาดการดูแลต้นจากรวมถึงไม้ชนิดอื่นๆ ตามคูคลองต่างๆ จึงเกิดการระดมความคิดวางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันของอาสาสมัครกลุ่มต่างๆ ทั้งฝ่ายปกครองโดยทางอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหาร ชาวบ้านแต่ละชุมชน หน่วยงานเอกชน รวมถึงอาสาสมัครจากเครือข่ายพลังความดีที่ขับเคลื่อนทำงานด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังช่วยกันเพื่อเป้าหมายเพิ่มปริมาณต้นจากตามพื้นที่ต่างๆ และปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายต่างๆ เพื่อความสะอาด การสัญจรและเปิดทางระบายน้ำ
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

คนมันส์พันธุ์อาสา

คลิปที่ดูล่าสุด