2,413 views

เพราะที่ไหนมีชุมชน ที่นั่นต้องมีตลาด สิ่งที่ขาดกันไม่ได้มาแต่ไหนแต่ไรจากข่าวปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างตลาดกับชุมชน จึงทำให้เราต้องมาเรียนรู้ว่า ตลาดต้องเป็นยังไง และทำยังไงให้ตลาดอยู่ร่วมกับชุมชนได้โดยไม่มีปัญหา ไม่ต้องปิดตลาด!!!!

กบนอกกะลาจะขอพาออกไปจับจ่ายความรู้เรื่องราวของตลาด การสร้างจุดแข็ง จุดขาย องค์ประกอบต่าง ๆ ที่หลอมรวมจนเป็นตลาด ทั้งเรื่องการจัดตั้งตลาด ความสะอาด ความสด และความครบเครื่องของแต่ละตลาด ไม่ว่าจะเป็น เครื่อง AED เคล็ดลับการรักษาความสดแผงควบคุมรักษาความสดของเนื้อ เครื่องโอโซนล้างผัก กองทัพรักสะอาดที่จะมาเผยความลับของการลดกลิ่น ลดแมลงวันในตลาด กับหลากหลายตลาดที่จะพาคุณผู้ชมไปพบรวมถึงการพัฒนาสร้างสรรค์ เปลี่ยนตลาดในยุคปัจจุบันให้กลายเป็นจุดเช็คอิน แหล่งท่องเที่ยวของคนรุ่นใหม่ และการนำเทคโนโลยี ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยให้คนได้เข้าถึงการจับจ่ายในตลาดสดมากขึ้น โดยจะติดตามคนดังอย่าง ป้าสมร Personal Shopper หัวใจสำคัญในระบบส่งสดที่จะพาเราไปเรียนรู้ ตลาดนั้นมีหลายรูปแบบหลายประเภท แต่ไม่ว่าจะรูปแบบไหนประเภทไหน ตลาดก็ต้องคิดถึงผู้คนเป็นหลักคนเป็นปัจจัยหลักของตลาด ตลาดก็สำคัญและจำเป็นกับคน เช่นเดียวกัน ตลาดนั้น ใกล้ชิดคนอยู่คู่กับชีวิตประจำวันของคนมานาน เป็นสิ่งที่ชี้วัดความเจริญของชุมเป็นศูนย์กลางชุมชน เมื่อคนมาก ความเจริญมาก ตลาดก็เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมผู้คน พอตลาดเพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหากลับตามมามากขึ้น จากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้จัดหรือผู้ค้าเองก็ตาม

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่

http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/kobnokkala
https://tv.line.me/kobnokkala
http://www.dailymotion.com/tvburabha

กบนอกกะลา

คลิปที่ดูล่าสุด