178 views

เพราะพื้นที่ๆห่างไกล ทำให้หลายชีวิตบนพื้นที่นั้นๆ มักขาดโอกาสอยู่เสมอ เด็กๆ และเยาวชน ที่บ้านแม่กลางหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ก็เช่นกัน ศูนย์การเรียนเคลื่อนที่บ้านแม่กลางหลวง จ.เชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัว อ.จอมทอง กว่า 30กิโลเมตร ที่นี่....มีเด็กอาศัยอยู่ในชุมชนกว่า 60 ชีวิต แต่มีครูเพียง 2 คน ที่ทำหน้าที่ดูแลในเรื่องคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และการเรียนการสอน ไปพร้อมๆกัน ในขณะที่เส้นทางสัญจรที่มุ่งสู่บ้านแม่กลางหลวงก็เต็มไปด้วยความยากลำบาก ทั้งเลี้ยวลดคดเคี้ยว ผ่านหุบเขา รวมถึงสภาพอากาศที่ขุ่นมัวตลอดทั้งวันและเกือบทุกฤดู นอกจากความขาดแคลน ในเรื่องปัจจัยพื้นฐานทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงอุปกรณ์ การเรียนการสอนแล้ว เรื่องของ “ผม” สุขภาวะง่ายๆ ใกล้ตัวก็เป็นปัญหาสำหรับเด็กและคุณครูที่นั่นเช่นกัน ครูพัฎรวีร์ ดัสนีสอง จึงต้องทำหน้าที่เป็นทั้งครูผู้สอน และช่างตัดผมไปในเวลาเดียวกัน จากปัญหาดังกล่าว กลุ่มบอยบาร์เบอร์ (กลุ่มช่างตัดผมอาสาชาวเชียงใหม่) โดยมี กอล์ฟฟี่ นางฟ้าซาลอน เป็นต้นแบบ ชักชวนเหล่าจิตอาสา ทั้งช่างตัดผม และกลุ่มบอยบาร์เบอร์ ผนึกและรวมพลังกัน เดินหน้าสร้างโครงการตัดผมเพื่อน้องผู้ห่างไกล ด้วยเจตนารมณ์ที่อยากจะเติมเต็ม ความขาดแคลน รวมถึงมอบองค์ความรู้และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการตัดผม เพื่อสร้างเป็นชมรม ช่างตัดผม ให้กับศูนย์การเรียนเคลื่อนที่แห่งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลืออย่างยั่งยืนต่อไป

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่

http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

คนมันส์พันธุ์อาสา

คลิปที่ดูล่าสุด